Notícies

El Fons Mallorquí aprova els projectes i les línies d’actuació de 2021

  23/03/2021

L’Assemblea General Ordinària del Fons Mallorquí ha aprovat avui dematí els projectes i línies d’actuació que regiran els àmbits de feina de 2021.

En concret, l’Assemblea de socis ha aprovat un pressupost de 1.851.800 € per al 2021. Pressupost que es destinarà bàsicament al finançament de 20 projectes de cooperació municipalista en diferents països del Sud; cinc projectes a l’àrea  Mediterrània, dos d’emergència i tres de sensibilització i Agenda 2030.

Els projectes de cooperació s’emmarquen en els programes de desenvolupament municipalista que impulsa el Fons Mallorquí, que es duen a terme a Bolívia, Burkina Faso, Etiòpia, Mali, el Marroc, Nicaragua, Níger, el Perú i el Senegal. Aquests programes estan integrats per diferents projectes específics que abasten diversos sectors d’intervenció, depenent de les necessitats de cada territori: educació, sanitat, obres públiques, habitatge, desenvolupament econòmic local, participació ciutadana, equitat de gènere... L’objectiu és garantir la màxima eficiència en l’ús dels recursos disponibles, alhora que aconseguir una major visibilitat de l’impacte de les intervencions. Els socis del Fons Mallorquí acordaren destinar 1.115.000,00 euros per aquests projecte.

Per altra banda, la línia destinada a finançar iniciatives adreçades a països de la riba sud i oriental de la Mediterrània i Àsia central es conforma de projectes que s’han identificat a través de les aliances estratègiques amb entitats locals o amb socis europeus i que coincideixen amb l’eix d’enfortiment de la democràcia i governabilitat, així com el suport a accions humanitàries destinades a millorar la situació de les persones que es desplacen a través de la Mediterrània a causa dels conflictes que es pateixen al Pròxim Orient, Àsia central i l’Àfrica subsahariana. La proposta de països per a 2021 és Grècia, el Líban, Palestina, el Sàhara Occidental i Tunísia i s’hi destinaran un total de 220.000,00 euros.

En l’àmbit de sensibilització, una part important de la feina del Fons Mallorquí  se centrarà en donar a conèixer l’Agenda 2030 a través de projectes d’Educació per al Desenvolupament Sostenible dirigits a la ciutadania en general i d’altres especialment dissenyats per als socis del Fons Mallorquí, ja que els  ajuntaments juguen un paper clau en la implementació i assoliment dels ODS. Els socis del Fons Mallorquí aprovaren tres projectes d’aquest àmbit amb un pressupost de 149.904,94 euros.

Finalment, en el marc de l’Assemblea s’aprovaren dos projectes d’emergència. Un per reforçar els mecanismes de protecció a les dones de la franja de Gaza (Palestina) i un altre, de suport sanitari i legal per a refugiats i desplaçats interns a Takhar (Afganistan). La convocatòria d’emergència del Fons Mallorquí compta enguany amb 183.830,00 euros i restarà oberta tot l’any fins a l’exhauriment dels recursos econòmics.