Notícies

Mapa de països LADDER

El Fons Mallorquí cerca ciutadans compromesos per participar en un projecte europeu

  22/02/2017

El Fons Mallorquí forma part de la xarxa europea ALDA (Associació Europea per a la Democràcia Local), que executa el projecte LADDER

 "Les administracions locals com a agents de sensibilització i educació per al desenvolupament", LADDER per les sigles en anglès, és un projecte europeu que tracta d’implicar les administracions locals i la societat civil com a multiplicadors per sensibilitzar i comprometre els ciutadans en la promoció de l’educació per al desenvolupament.

La importància del projecte rau en la necessitat d’informar als ciutadans sobre les qüestions relacionades amb el desenvolupament, promouen la seva participació des de l’àmbit local, incloent les accions individuals i col·lectives per al desenvolupament, per tal de fomentar la comprensió i respecte mutu dels drets humans, la diversitat cultural i la solidaritat internacional.

El  projecte LADDER s’organitza en diversos eixos temàtics entre els quals hi ha les iniciatives ciutadanes. Una d’aquestes és la de crear una xarxa de periodistes ciutadans, dirigit a persones motivades i compromeses que informin i escriguin sobre temes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament, des de la seva perspectiva com a ciutadans implicats, però no professionals del sector de la comunicació.

La intenció és crear una xarxa de periodistes ciutadans (no professionals) entre els països on actua el projecte LADDER (que es poden observar al mapa) per promoure el paper de les persones, així com dels sectors públic i privat, en les qüestions de desenvolupament global amb implicacions locals.

S’ha previst que es desenvolupi aquesta iniciativa en tots els països que formen part del projecte i és precisament, la visibilitat internacional (a través de la publicació dels articles en xarxes internacionals), la recompensa que rebran els ciutadans que s’impliquin en el projecte. Els que siguin més actius, per altra banda, optaran a una formació internacional en periodisme que a hores d’ara està per concretar.

Tanmateix, els beneficiaris finals, tant del LADDER en general, com d’aquesta iniciativa en particular, són els ciutadans, ja que el projecte LADDER està destinat a sensibilitzar-los i proporcionar-los les eines necessàries per promoure'n la participació i perquè encapçalin un canvi d’actitud en els desafiaments globals als quals s’enfronta la cooperació per al desenvolupament.