Notícies

Universitat de Periodistes Ciutadans

El Fons Mallorquí participà a la Universitat de Periodistes Ciutadans

  29/08/2017

El periodista ciutadà Giovanni Marco Scavelli va representar el Fons Mallorquí en aquesta trobada que reuní ciutadans de 15 països europeus per posar de manifest la importància de la democràcia local

Hongria va acollir el passat juliol la Universitat de Periodistes Ciutadans (CPU17), una oportunitat d’aprenentatge comunicatiu emmarcada en els objectius del projecte LADDER: la promoció de la democràcia local i el foment de la sensibilització i l’educació pel desenvolupament. Tot plegat va ser una bona oportunitat de formació per a les persones que treballen per impulsar la participació ciutadana a les xarxes locals, com és el cas dels periodistes ciutadans.

 

“La CPU17 ha estat una plataforma innovadora per informar, conscienciar i involucrar els ciutadans en temes globals, interdependència i educació per al desenvolupament. Els participants han rebut formació per tal de desenvolupar i enfortir la cooperació entre autoritats locals i les organitzacions de la societat civil i fomentar-ne les sinèrgies”, explica el periodista ciutadà del Fons Mallorquí.

Un dels principals temes de debat va ser la necessitat de crear una condició ideal per a la democràcia local, basada sobre una cooperació real entre autoritats locals i la societat civil. Es van tractar les condicions que s’haurien de donar per arribar a gaudir d’una vertadera democràcia local, prenent de base la descentralització política, administrativa i fiscal, per tal de fomentar la transparència, les accions i els processos de presa de decisió dels governs.

Només d’aquesta manera els ciutadans podrien intervenir en el procés de formulació de polítiques, de la mateixa manera que es podria aconseguir una vertadera autonomia del govern local; el que té els mitjans i la capacitat de respondre als canvis i demandes socials, la primera instància on els ciutadans poden acudir. I és que “democràcia, és molt més que participar. És un estat d’ànim, un conjunt d’institucions polítiques i culturals i una pràctica per a la vida comunitària i organitzativa”, puntualitza Giovanni Marco.

Per això, l’objectiu de la CPU ha estat involucrar tots els participants en una profunda reflexió crítica i proporcionar un espai natural per a l’aprenentatge, l’intercanvi i la creació de xarxes. “Un laboratori innovador on la discussió en grup, els tallers i les sessions magistrals han estimulat la participació ciutadana, la cooperació i la solidaritat entre tots els assistents”, conclou el periodista ciutadà.