Notícies

El Fons Mallorquí participà en els "Diàlegs Geogràfics", organitzats per PLATFORMA

  03/03/2021

La idea era propiciar un intercanvi dels governs locals i regionals europeus amb els dels països del Sud, especialment d'Àfrica i Amèrica llatina, per poder contribuir a la programació de la UE 2021-2027.

La Unió Europea preveu destinar 550 milions d'euros a finançar les ciutats i regions que contribueixen al desenvolupament internacional amb projectes de cooperació per al desenvolupament. Serà a través d'un mecanisme financer únic que cobrirà totes les activitats implementades en el marc de les polítiques de cooperació internacional de veïnatge, desenvolupament i cooperació internacional.
 
Aquesta xifra s'inclourà en una partida per a programes geogràfics, que es canalitzarà a través de les delegacions de la UE (EUD) a tot el món, en l'àmbit de país. Un canvi important en aquest període financer plurianual (2021-2027) és, efectivament, la geografia dels programes de la UE. Vol dir que, d'acord amb els principis de propietat i rendició de comptes acordats internacionalment, les delegacions de la UE tindran més poder per decidir les prioritats sectorials d'un país o d'un continent.
 
També decidiran la forma en què es prestarà el suport de la UE: suport pressupostari, convocatòries de propostes de projectes o intercanvi d'expertesa, i si el suport es proporciona indirectament, mitjançant socis d'execució, com ara agències nacionals i multilaterals, o directament als beneficiaris finals, a través de convocatòries de propostes / projectes.
 
La manera en com es controlarà l'ús d'aquests 500 milions d'euros per a ciutats i regions i com es garantirà el suport a la cooperació descentralitzada encara està per decidir. Per això PLATFORMA demana a les delegacions de la UE que considerin els governs locals i regionals i les seves associacions com a motors clau per al canvi en el sector del desenvolupament i com a socis en la programació de les prioritats de la UE.
 
A través d'aquestes sessions de "diàlegs geogràfics", els socis de PLATFORMA es reuniren amb les institucions de la UE per debatre sobre la contribució dels governs locals i regionals a les prioritats de la UE als països africans i llatinoamericans. El Fons Mallorquí va participar tant a la presentació de les prioritats de la UE a l'Àfrica com a Amèrica Llatina explicant les seves activitats a cada àrea geogràfica.