Notícies

El Fons Mallorquí participa en la conferència final del projecte LADDER

  21/12/2017

La conferència final del projecte LADDER va constituir una oportunitat clau per crear nous vincles i enfortir les associacions que hi participaren, entre elles el Fons Mallorquí

Els dies 21 i 22 de novembre va tenir lloc a Estrasburg la darrera jornada de treball emmarcada en un projecte tan ambiciós com ha estat el LADDER (Autoritats Locals com a Agents d’Educació per al Desenvolupament). No debades, ha reunit 27 socis i 19 associats de 19 països de la UE i 17 països no membres de la UE. Acabat el projecte, aquest darrer escenari va servir per refermar el compromís unànime de continuar treballant per l’educació per al desenvolupament.

Un dels grans eixos de treball del LADDER ha estat millorar les pràctiques en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En la conferència final es va destacar que les autoritats locals són el principal organisme en l’aplicació de polítiques eficaces per implementar ODS en tant que poden conscienciar els seus ciutadans.

Així ho demostren els més de 70 projectes d’acció innovadora impulsats al llarg d’aquests darrers tres anys, els quals han inclòs organitzacions de la societat civil i ciutadans en la consecució d’objectius comuns.

Una altra de les iniciatives del LADDER que ha implicat la ciutadania ha estat el programa de periodistes ciutadans gràcies a la qual més de 60 persones d’arreu del món han escrit articles sobre qüestions relacionades amb l’educació per al desenvolupament.

Entre els més actius s’hi trobava el periodista ciutadà del Fons Mallorquí, que junt amb la resta de guardonats va rebre una formació sobre comunicació aplicada al periodisme, la narració i el periodisme fotogràfic. També van rebre el reconeixement oficial d’ambaixadors dels ODS, per la seva capacitat de comunicar temes sobre sostenibilitat i desenvolupament a les seves comunitats.

Per acabar, els assistents a la conferència final de LADDER van participar en la redacció de la proposta que s’espera es converteixen en el fonament de la futura cooperació. Per tant, aquesta darrera conferència fou un nou començament per tots els implicats.