Notícies

ciutats i migrants

El Fons Mallorquí participa en la conferència mundial “Ciutats i migrants”

  24/11/2017

Aligi Molina, representant de l'Ajuntament de Palma al Fons Mallorquí, va participar a la conferència internacional “Ciutats i migrants”

El 16 de novembre va tenir lloc a Malines (Bèlgica) la conferència mundial “Ciutats i migrants”, una de les primeres trobades projectades a l’agenda internacional per posar en pràctica una feina d’acció sobre els moviments migratoris actuals.

L’objectiu d’aquestes trobades és sensibilitzar els governs locals sobre la importància de les polítiques d’inclusió social de les persones migrans que duen a terme i també dinamitzar els debats internacionals i canviar el discurs global sobre les migracions.

Organitzada per Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) i l'ONU-Hàbitat, la trobada va servir per enviar un missatge a les Nacions Unides i als estats membres tant sobre la importància de la feina ja feta al camp de la migració, com sobre la necessitat d’intensificar el diàleg i la coordinació en tots els espais, especialment a l’àmbit local, per augmentar la capacitat de posar en marxa polítiques públiques.

En definitiva, l’esdeveniment va servir per explorar com combinar les migracions internacionals amb el desenvolupament urbà sostenible a l’àmbit local, per poder construir ciutats inclusives, segures i resilients per a tothom.