Notícies

El Fons Mallorquí se suma al projecte del CEPA Son Canals "Per sobre de tot, ciutadanes"

  27/09/2017

El Fons Mallorquí ha estat convidat a participar del projecte d’Erasmus+ liderat pel CEPA Son Canals, “Per sobre de tot, ciutadanes”, dirigit a dones immigrades

L’objectiu d’aquest projecte és acollir a dones immigrades per oferir-les formació en un doble sentit: com a ciutadanes i com a membres d'una comunitat amb uns específics trets identitaris. Per tant, es treballarà segons dos eixos temàtics: ciutadania general i integració dins la comunitat d’acollida.

Amb la col·laboració de les entitats participants, s’organitzaran cursos i tallers per tal que les dones que participen del programa coneguin la legislació estatal i autonòmica en drets i deures civils, sobre el mercat de treball i altres recursos que necessiten. També és necessari per elles accedir a la informació sobre temes de salut i dona en els cicles vitals: anticoncepció, maternitat i climateri.

Per elles estar protegides i protegir les seves filles contra la violència masclista se’ls ha de facilitar un assessorament sobre centres d'acollida i informació pel que fa als maltractaments, com evitar pràctiques prohibides com l'ablació, matrimonis forçats, abandonaments dels estudis imposats a les adolescents, etc.

Pel que fa a l'aspecte d'integració dins de la comunitat d'acollida, la mallorquina, des del centre escolar se les vol oferir no només unes classes sinó unes activitats socials perquè coneguin la llengua i la cultura de la nostra illa i un espai per establir coneixences i amistats.

El projecte està destinat a les mateixes alumnes del CEPA Son Canals, un centre dedicat a l’ensenyament per adults. S’ha detectat un conjunt de deu dones, d’entre 20 i 50 anys, procedents principalment de Marroc, Mali, Equador i Bolívia. Aquestes dones es qualifiquen com a “ja motivades”, ja que ja compten amb cert grau d’identificació amb la comunitat d'acollida.

Elles seran les principals destinatàries de les formacions durant el primer any de duració del projecte. A partir del segon curs, seran les encarregades de facilitar que altres dones del seu cercle familiar i del barri d’inscriguin a aquest programa per participar en un procés semblant al seu. D’aquesta manera les dones del primer col•lectiu esdevindran mediadores culturals mentre amplien el número de destinatàries del projecte.

Aquest projecte també es desenvoluparà a nivell europeu ja que en prendran part la Universidade dal Tempo Libero d’Itàlia; la Folkuniversitetet de Suècia, i la Académie de Crétiel de França. Totes elles aplicaran el mateix programa a les respectivess comunitats. Per això, es fa necessària la coordinació d’una xarxa d’entitats que d’una o altra manera ja treballin l’apoderament femení.

A Mallorca, les entitats que a més del Fons Mallorquí col·laboraran en aquest projecte són: l’Institut Balear de la Dona, la Universitat de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, Palma Activa, l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma, Treball Solidari, i la Fundació Balcat.

El Fons Mallorquí hi participarà oferint els materials de sensibilització que té disponibles per als seus socis i pels col·legis i escoles que són membres de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris, com és el CEPA Son Canals. En concret, s’hi faran tallers de sensibilització sobre les causes i conseqüències de les desigualtats mundials; tallers sobre les causes i efectes de les migracions i una exposició sobre dones d’Àfrica, que s’inaugurarà properament.