Notícies

PISIS

El programa de salut infantil sahrauí, peça clau pel desenvolupament

  21/11/2016

El Programa Integral de Salut Infantil Sahrauí és una peça clau pel desenvolupament d'aquest poble. El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació finança part d’aquest programa, que té com a beneficiaris uns 15.000 infants d’entre 0 i 5 anys.

La salut infantil als campaments de refugiats ha estat des dels seus inicis un problema greu: a un medi molt hostil pel clima s’afegeixen altres factors negatius, com l’existència d’aigües de mala qualitat per la contaminació fecal i la concentració de soluts i metalls en proporcions no acceptables per al consum humà, condicions higièniques precàries, etc. A això cal sumar els problemes de malnutrició crònica i aguda, especialment entre els nins menors de cinc anys i les dones embarassades.

Tot i ser preocupants, els indicadors de morbiditat i mortalitat infantil han millorat progressivament gràcies a les polítiques de salut infantil aplicades pel Ministeri de Salut de la RASD els darrers anys, sobretot amb la formulació del Programa Integral de Salut Infantil Sahrauí (PISIS), que incorpora protocols i programes de nutrició infantil i lluita contra l’anèmia.

El projecte, finançat pel Fons Mallorquí a l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears, preveu l’assessorament tècnic del personal sanitari; l’organització i gestió de tallers de nutrició en tots els dispensaris; el finançament d’una part dels sous del personal sanitari; el subministrament de material administratiu i de registre; i el suport a la formació continuada del personal del PISIS.

Durant la visita als campaments de refugiats que una delegació mallorquina va fer el passat mes de d’octubre, membres de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí, representants de les institucions mallorquines i membres del Fons Mallorquí, van poder conèixer de primera mà l’aplicació directa del projecte, arran de la visita realitzada al Ministeri de Salut Pública de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), així com a diversos centres de salut i dispensaris.

En la seva rebuda, el Ministre de Salut Pública, Mohamed Lamin Daddi, va fer una bona valoració del programa explicant que “el suport econòmic que rebem de l’exterior ens ajuda a sobreviure fins que aconseguim el nostre objectiu, que és ser un poble lliure”. Va fer especial menció a l’ajuda que reben de les Illes Balears, una comunitat sempre implicada en la lluita del poble sahrauí. “La vacunació, la documentació i la logística del sistema de salut sahrauí funciona tot gràcies a Balears”, explicà el Ministre.

Respecte el PISIS, el Ministre esmentà que “és la columna vertebral del programa de salut de la RASD, ja que garanteix un creixement saludable de la població infantil”. Per altra banda, la gerent del Fons Mallorquí, Antònia Rosselló, puntualitzà que “el PISIS, tot i ser un projecte finançat per diversos agents a causa del seu volum, és un programa prioritari pel Fons Mallorquí”.

El PISIS té com a beneficiaris directes tots els menors de cinc anys que viuen als campaments de refugiats, uns 15.000 infants. Igualment, dóna suport a 1.200 treballadors sanitaris, majoritàriament dones, en el paper d’infermeres i tècniques de suport administratiu.