Notícies

Clic Juliol 4

El visat humanitari, una possible solució per a l’acolliment de persones refugiades

  20/07/2017

L’anomenat “visat humanitari” és una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es podria concedir per raons humanitàries

El visat humanitari seria una possible solució per a l’acolliment de refugiats. La seva sol·licitud es pot tramitar en els casos que el trasllat al país del que són originaris o precedeixen impliqui un risc per a la seva seguretat o la de la seva família. No obstant això, la persona sol·licitant ha de reunir els requisits per obtenir una autorització temporal de residència o de treball.

Oferir una acollida efectiva que afavoreixi la inclusió dels sol·licitants d’asil no és tasca fàcil per a cap govern. En aquests moments, el nombre de persones que s’han vist obligades a fugir de les seves llars s’eleva a 65,6 milions i la quantitat de morts a la Mediterrània tampoc deixa d’augmentar. A dia d’avui, la resposta de les autoritats europees no es correspon amb la dimensió de la crisi humanitària.  Per això, són moltes les entitats que reivindiquen un pla coordinat de manera conjunta entre les administracions públiques i la societat civil: una veritable resposta per poder acollir.

Una possible solució per oferir un pas segur a les persones que diàriament arrisquen la seva vida per entrar a Europa seria regular la concessió del visat humanitari europeu, que a més de possibilitar l’entrada, permetria controlar els fluxos de migració. Tanmateix, tot i que la UE té un reglament en vigor per garantir el dret d’asil, aquest només s’aplica a les persones que ja han arribat a territori Europeu i han tramitat una sol·licitud d’asil. Però no considera, en cap cas la possibilitat de garantir un viatge segur.

Ara per ara, els sol·licitants d’asil s’enfronten als mateixos requisits que la resta de sol·licitants d’un visat Schengen, que no poden complir. Per això, de cada vegada més s’incrementen vies d’entrada il·legals i perilloses, les quals es podrien reduir amb la regulació de l’expedició del visat humanitari.