Notícies

projecte centres educatius

Els centres de la Xarxa fan balanç del curs escolar

  31/05/2017

Els centres de la Xarxa afronten el final de curs amb la presentació de les memòries i les aportacions econòmiques

La Xarxa de Centres Educatius Solidaris del Fons Mallorquí té com a objectiu principal integrar la cooperació i l’educació per al desenvolupament com a part dels valors i continguts del projecte curricular dels centres educatius. Un dels requisits que han de complir les escoles i instituts que en formen part, és presentar una memòria a final de curs. L’altre, fer una aportació econòmica per a un projecte de cooperació amb centres educatius de Madriz, a Nicaragua. 

Es tracta d’un projecte de continuïtat que vol incidir en el sector educatiu oferint la realització d’activitats vinculades a la sensibilització sobre les limitacions de la pobresa al sud i les possibilitats de cooperació del nord, alhora que promou l’intercanvi cultural entre els pobles i contribueix a millorar les condicions mínimes necessàries per dur a terme el procés d’aprenentatge d’infants, adolescents i joves en nou centres educatius del departament nicaragüenc de Madriz.

A Nicaragua hi ha un percentatge molt elevat d’infants i joves en edat escolar que tenen dificultats per accedir a una educació de qualitat, alts índexs de deserció escolar, baix rendiment acadèmic, deficient formació dels docents i deteriorament de les infraestructures als centres educatius del sector públic, que redueix les possibilitats d’accés al sistema de la major part de la població en edat escolar i, especialment, a les zones rurals i poblacions disperses.

Tot i que col·laborar amb aquest projecte és la tònica general dels centres de la Xarxa, alguns sol·liciten fer l’aportació econòmica a altres projectes, com és el cas del CEIP Binissalem, nou a la Xarxa, que va decidir donar a conèixer als seus alumnes la realitat que viuen els refugiats sahrauís als campaments de Tindouf a través de les activitats de sensibilització ofertes pel Fons Mallorquí.

És precisament, a partir de la realització d’aquests activitats que presenten la memòria on detallen què han fet al llarg del curs i com han influït les activitats  a l’hora de treballar las solidaritat i la cooperació a les aules.