Notícies

Signatura Emaya - Fons

EMAYA renova el compromís amb el Fons Mallorquí

  22/02/2017

EMAYA aporta 12.000 euros al Fons Mallorquí a través d’un conveni per facilitar l’accés a l’aigua potable a Pocona (Bolívia)

Aquesta aportació d’EMAYA al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació s’emmarca en el conveni general de col·laboració que aquestes dues entitats signaren fa gairebé un any, mitjançant el qual l’empresa es comprometia a col·laborar econòmicament i amb recursos tècnics en projectes de cooperació, especialment aquells relacionats amb la gestió de l’aigua i els residus.

Amb el conveni signat el 9 de febrer EMAYA dóna suport a un projecte de Bolívia, gestionat per l’ONG Enginyeria sense Fronteres Illes Balears, que està emmarcat en el Pla director d’infraestructures i abastament d’aigua de les comunitats rurals de Pocona i que té com a objectiu primordial l’accés a l’aigua potable com a dret humà primordial en tres comunitats rurals del municipi de Pocona.

En la primera fase s’ha instal·lat un sistema d’abastament d’aigua, s'ha impulsat la gestió local i desenvolupat tallers de sensibilització sobre higiene i salut a la comunitat de Mojón. A més a més, s'ha dut a terme un diagnòstic sobre la capacitat de gestió dels comitès d’aigua creats anteriorment en cinc comunitats, i s’està desenvolupant un pla d’enfortiment per a la gestió sostenible de l’aigua a cada comunitat. El pressupost global del projecte és de 101.267,89 euros i el Fons Mallorquí, gràcies a les aportacions dels socis, en finança  80.000 euros.