Notícies

EMAYA renova el compromís amb el Fons Mallorquí

  25/06/2018

EMAYA aporta 12.000 euros al Fons Mallorquí a través d’un conveni per facilitar l’accés a l’aigua potable a Pocona (Bolívia).

Aquesta aportació d’EMAYA al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació s’emmarca en el conveni general de col·laboració que aquestes dues entitats signaren fa dos anys, mitjançant el qual l’empresa es comprometia a col·laborar econòmicament i amb recursos tècnics en projectes de cooperació, especialment aquells relacionats amb la gestió de l’aigua i els residus.

Amb aquest conveni, EMAYA dona suport a un projecte de Bolívia, gestionat per l’ONG Enginyeria sense Fronteres Illes Balears, que està emmarcat en el Pla director d’infraestructures i abastament d’aigua de les comunitats rurals de Pocona i que té com a objectiu primordial l’accés a l’aigua potable com a dret humà primordial en tres comunitats rurals del municipi de Pocona en tres anys.

En la tercera fase es preveu construir un sistema d’abastament d'aigua, impulsar-ne la gestió local i desenvolupar tallers de sensibilització sobre higiene i salut a la comunitat de Lope Mendoza Alto, on se’n beneficiaran 212 famílies (741 persones). A més a més, es realitzarà un diagnòstic sobre la capacitat de gestió dels comitès d'aigua creats anteriorment en cinc comunitats, i s'elaborarà i desenvoluparà un pla d'enfortiment per a la gestió sostenible de l'aigua a cada comunitat. També es duran a terme activitats d'enfortiment de la gestió local de l'aigua dirigides a l'administració local i al sindicat agrari. Finalment, s’elaborarà el pla director per a la gestió integral de la conca de Yuraj Molino. El pressupost global del projecte és de 147.470,00 euros i el Fons Mallorquí, gràcies a les aportacions dels socis, en finança  98.343,70  euros.