Notícies

Clic Juliol 1

En emergència, cal prioritzar els drets dels damnificats

  20/07/2017

Les situacions d’emergència són també oportunitats clau per cohesionar els països i poden mostrar les capacitats de la societat per sobreposar-se a les dificultats

Diversos països han estat protagonistes de les notícies al llarg dels darrers mesos a causa de catàstrofes naturals. Un exemple fou el Perú al mes de març, quan va patir intenses pluges i ensorraments que van afectar moltes persones. Més enllà de la tragèdia, les situacions d’emergència són també oportunitats clau per cohesionar els països i evidencien les capacitats de les persones per sobreposar-se a les dificultats. En això, hi té un paper clau l’assistència humanitària, que s’ha de basar sempre en evitar la pèrdua de vides, sobretot en situació d’emergència, quan s’accentuen les bretxes i vulnerabilitats existents.

En el cas del Perú, l’Instituto d’Economia y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, calcula que 700.000 persones podrien caure en una situació de pobresa a causa del fenomen d’El Niño Costero. Davant xifres com aquesta, és important fer prevaldre el dret de totes les persones, sense cap tipus de discriminació.

Els organismes que dediquen part dels seus esforços a l’ajuda humanitària, com és el cas del Fons Mallorquí, han de garantir amb les seves actuacions una vida digna als afectats, assegurant-los la integritat, seguretat i recuperació dels mitjans de vida. És molt important treballar per enfortir l’exercici ciutadà i la participació activa de les persones damnificades i afectades, tant durant el procés d’assistència humanitària, com al llarg de la recuperació perquè sigui sostenible.

En aquesta i en qualsevol emergència, els projectes finançats pel Fons Mallorquí sempre es coordinen amb entitats locals del país afectat, tant per determinar les activitats, com per seleccionar els beneficiaris. Així es garanteix la consecució del model de cooperació impulsat pel Fons Mallorquí, que té com a eix vertebrador la implicació de les administracions locals, les associacions i entitats, els pobles i les comunitats en tots els àmbits i fases de les accions de cooperació i solidaritat.

Els projectes d’emergència al Perú es poden consultar:

http://fonsmallorqui.org/ca/cooperacio/emergencia/projectes-demergencia-2017/ajut-humanitari-per-a-families-de-la-arena-afectades-per-inundacions-peru/152/21/86