Notícies

Es consolida l’accés a l’aigua potable a la comunitat de Nadiasso (Mali)

  21/08/2020

A principis d’any es va construir una torre d'aigua al pou de la Maternitat de Nadiasso i es van instal·lar connexions cap a la maternitat, l’escola i la casa de la comare.

El Fons Mallorquí, a través de la Fundació Balcat Solidaris, ha finançat un projecte per millorar l'accés a l'aigua potable, mitjançant la construcció d'una torre d'aigua al pou de Nadiasso i la instal·lació de connexions d'aigua a la maternitat, l'escola i la casa de la comare, la qual cosa ha convertit aquesta zona en una àrea de salut i educació amb un impacte molt positiu en la població.

Cal tenir en compte que a Mali, el 72% de la població viu sota el llindar de la pobresa i l'accés a l'aigua potable a les zones rurals no arriba al 50%, mentre que la taxa de sanejament és del 5%.  Ara, gràcies a aquestes actuacions, la maternitat, la casa de la comare i l’escola primària disposen d’aigua potable per al consum humà, la neteja del local i les latrines. En total, se’n beneficien més de 2.000 persones.

En el marc del mateix projecte, al mes de març van iniciar una sèrie de cursos i tallers sobre la mutilació genital femenina, malalties de transmissió sexual, salut materna i gestió del medi ambient per garantir el sanejament, neteja i cura de l'entorn de la zona.

A Mali, l’ablació és practicada a un 69% de les nines a causa de creences religioses o ancestrals. A través d’aquests tallers es procura oferir la informació necessària a les dones per reduir o eliminar aquesta pràctica nociva tant per la salut física com mental de les dones.