Notícies

Exhaurit el pressupost de la convocatòria de projectes d’emergència i ajut humanitari 2021

  03/05/2021

Amb l’aprovació per part de la Comissió Executiva del Fons Mallorquí de dos nous projectes d’emergència, ha quedat exhaurit el pressupost d’enguany per aquesta partida, que era de 183.830,00 euros.

La Comissió Executiva del Fons Mallorquí, reunida el passat 13 d’abril, va acordar aprovar dos nous projectes d’emergència: un projecte d’atenció sociosanitària d'emergència a població desplaçada a la província de Cabo Delgado (Moçambic), liderat per Medicus Mundi; i un projecte d’accés a la salut bàsica i salut sexual i reproductiva per a desplaçats pel conflicte armat a Beni (República Democràtica del Congo), presentat per Apotecaris Solidaris. 
 
La situació de conflicte armat a la zona nord de Cabo Delgado, iniciat el 2017, ha provocat el desplaçament de més de 200.000 persones als districtes del sud. El govern del país ha habilitat zones d’assentament anomenades “noves vilas” per acollir-les, però aquests espais no tenen condicions d’habitabilitat ni les mínimes infraestructures sanitàries. En alguns assentaments s’han instal·lat envelats com a suport per a l’atenció mèdica, però en la major part de casos la població ha d’anar a centres de salut de localitats properes, que ja no disposaven dels recursos necessaris abans de l’arribada dels desplaçats.
 
El Fons Mallorquí destinarà  47.551,75 euros a aquest projecte que preveu l’aportació de recursos materials per prevenir les malalties de més alt risc (diarrees, còlera, malària, desnutrició, etc.) i formació de personal sanitari en atenció psicosocial, perquè els desplaçats puguin començar a recompondre les seves vides com més aviat millor. En aquest sentit, se seleccionarà un grup de 120 persones que rebran equipament i tallers de capacitació en producció agrícola i resiliència comunitària perquè puguin cobrir les necessitats bàsiques alimentàries i començar a generar ingressos propis. Se’n beneficiaran directament 39 professionals sanitaris; 120 persones del suport a mitjans de vida i prop de 1.100 famílies reubicades als assentaments d’Ancube, Montpuez i Namuno. 
 
Per altra banda, la Comissió Executiva del Fons acordà l’aportació de 30.000 euros al projecte d’ajut humanitari presentant per Apotecaris Solidaris. La República Democràtica del Congo viu immersa en una de les crisis humanitàries més complexes i desafiants del món, amb múltiples conflictes que afecten diferents àrees del territori, entre les quals la zona oriental del país, on es troba la província de Kivu Nord, en la qual s'ubica la ciutat de Beni, amb 1.471.897 habitants.
 
En tot el país hi ha més de cinc milions de desplaçats, 1,8 milions a la regió de Kivu Nord, i el 75% de les persones afectades pels desplaçaments forçosos són dones i nines. La violència sexual és la conseqüència més greu de la fragmentació social vinculada a la durada i intensitat del conflicte i utilitzada com a estratègia de desestabilització comunitària per totes les parts implicades: el 54% de les violacions documentades han estat comeses per grups armats i el 46% per forces de seguretat de l'estat. A la persistència del conflicte i recurrents brots de violència armada s'afegeixen la pandèmia per COVID-19 i un nou brot epidèmic d'Ebola, la qual cosa ha obligat gran part de la població a fugir de ca seva. Les institucions sanitàries no tenen prou capacitat per donar la resposta adequada a aquesta situació, per la manca de medicaments, personal sanitari especialitzat i un finançament deficient, que impedeixen garantir la continuïtat dels serveis essencials de salut, ja saturats prèviament i ara desbordats per l'Ebola. Més de 100.000 persones s'han instal·lat a Beni fugint del conflicte armat. 
 
El projecte proposa intervenir en dos eixos: enfortir les estructures de salut per atendre l'increment de població i fer front a la manca de medicaments, material sanitari i d'informació sobre la incidència epidemiològica en tres àrees de salut: Rwangoma, Paida i Kasabinyole; i l’apoderament d'agents comunitaris per millorar l'exercici del dret a la salut i la salut sexual i reproductiva, sensibilitzant la població més vulnerable. Se'n beneficiaran directament 5.524 persones i, indirectament, 71.380.
 
Amb l’aprovació d’aquests dos projectes queda exhaurida la partida pressupostària destinada enguany a finançar projectes d’emergència, que era de 183.830,00 euros, un 10% dels ingressos ordinaris del Fons Mallorquí. Així doncs, a l’Assemblea General celebrada al mes de març ja s’havia aprovat destinar 36.278,25 euros projecte de suport a les dones per reforçar els mecanismes de protecció comunitària a Gaza (Palestina), presentat per Alianza por la Solidaridad; i 70.000 euros al projecte de suport sanitari, alimentari i legal per a refugiats i desplaçats interns a Takhar (Afganistan), liderat per HAWCA.