Notícies

Felanitx coopera amb el Perú

  28/10/2015

L’Ajuntament de Felanitx dóna suport activament a un projecte a Pueblo Nuevo

El 26 d’octubre, la responsable dels projectes de l’associació Ayne-Perú-TrinitariasMaria Alcázar Muñoz, va fer una xerrada amb les entitats cíviques de Felanitx a S’Estació Enològica, per donar a conèixer les característiques del país i de la zona de La Libertad, on s’ubica el projecte, i informar de l’evolució del projecte de desenvolupament local a Pueblo Nuevo. Va presentar l’acte la regidora de Serveis Socials, Educació i Tercera Edat, Isabel Montero.

Aquest projecte s'emmarca en un programa integral de desenvolupament del districte de Pueblo Nuevo per a tres anys, que inclou actuacions en quatre sectors: sanitari i educatiu; social i comunitari; productiu; i d'enfortiment de capacitats locals i organitzatives. Pueblo Nuevo compta amb una població de 12.365 habitants, el 40% dels quals viu a l'àrea rural. A les zones urbanes marginals i el sector rural hi ha una elevada incidència de desnutrició infantil i escassa formació professional, que converteix els joves i adults en mà d'obra barata, sense perspectives de millorar les condicions de vida. En aquestes circumstàncies l'organització ciutadana i comunitària és molt feble i amb accés molt limitat a informació i participació en espais públics.

Entre les activitats que es duen a terme, cal destacar el desenvolupament d’un programa preventiu de salut i nutrició per a infants (reforç de la xarxa de farmacioles, formació d'agents de salut, atenció integral), l’enfortiment de  les juntes administradores de serveis de sanejament; la formació de promotores socials; l’atenció a infants i dones víctimes de la violència; la capacitació sobre gestió empresarial i economia solidària; el lliurament de crèdits solidaris per a la posada en marxa de petits negocis productius; i l’enfortiment dels espais de concertació i diàleg. 

El compromís de l’Ajuntament de Felanitx s’emmarca en la cooperació municipalista que impulsa el Fons Mallorquí, una modalitat específica de treball que es fonamenta en el fet que la proximitat dels poders públics locals a la ciutadania garanteix que els recursos que es gestionen a través dels poders locals redundin en el benestar de la població. L’enfortiment d’aquestes institucions suposa, a més, un bona opció per aprofundir en la democràcia i la participació ciutadana. El Fons Mallorquí treballa des de l’any 2000 en processos municipalistes al Perú.