Notícies

Finalitzat amb èxit un projecte d'atenció sanitària a la població desplaçada de Kamago

  16/12/2020

El Fons Mallorquí ha donat suport a un projecte d’Apotecaris Solidaris per garantir el dret a la salut de la població forçada al desplaçament a la zona de Kamango, a la República Democràtica del Congo.

La província de Kivu Nord fa molts anys que és escenari d’enfrontaments armats iniciats a partir del genocidi ruandès del 1994, entre el govern de la República Democràtica del Congo, diferents milícies i grups armats locals i d’altres estats que presumptament els donen suport, com Ruanda i Uganda, la qual cosa ha provocat un gran nombre de desplaçats forçosos, morts i desapareguts, així com nombrosos crims sexuals.

Aquests enfrontaments tenen com a objectiu el control de la zona est del Congo, en particular el Kivu Nord, per l'extracció i el tràfic dels recursos minerals de què disposa. En els darrers mesos s'ha incrementat l'activitat de grups armats a la zona, cosa que ha generat una mobilització de població que intenta fugir de la violència i atacs a centres de salut els principals mitjans de subsistència de les comunitats. Segons el darrer informe de l’Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d’Afers Humanitaris (OCHA), 96.000 persones.

La distribució dels desplaçats és molt irregular, de manera que la capacitat d’atenció de diverses àrees de salut de la zona està desbordada i no es pot garantir la cobertura de les necessitats més bàsiques. La major part de les famílies s'han refugiat en espais comunitaris, però tenen dificultats per accedir a atenció i subministraments mèdics, aigua i sanejament, així com a l'educació. A això cal afegir la situació de risc d’epidèmies a causa de l'amuntegament de les famílies, sobretot pel que fa a malalties relacionades amb la manca d'higiene i condicions de sanejament. A més a més, es tracta d'una zona de risc quant al virus de l'Ebola i la rubèola.

Per això, el Fons Mallorquí ha donat suport a un projecte presentat per Apotecaris Solidaris que ha reforçat la capacitat de dues àrees de salut de Kamango. En un principi estava previst atendre 2.500 persones mitjançant l'aportació de medicaments i materials sanitaris a les àrees de salut de Kikura i Njiapanda, però el projecte va finalitzar amb  4.843 persones ateses, 2.752 dones i 2.091 homes, als quals també han tengut accés a informació i activitats de sensibilització mitjançant les quals es varen difondre missatges de promoció de la salut i prevenció de malalties en un context d’emergència sanitària d'Ebola i rubèola, i la sobrevinguda de COVID-19, amb l’objectiu d’implicar els beneficiaris en l’adopció d’estratègies de cura personal, que va resultar un èxit.

Pel que fa a la dotació de medicaments específics als establiments de salut per garantir els serveis bàsics de salut sexual i reproductiva en contextos d’emergència, 1.485 dones embarassades assistiren a les consultes, de les quals 90 eren menors de 18 anys. No es va registrar cap mort fetal durant l’execució del projecte. L’assistència a les sessions de seguiment de l’embaràs va contribuir a reduir el risc de morts prenatals i complicacions de l’embaràs.
D’altra banda, varen ser identificades i ateses 80 supervivents de violència sexual, que reberen tractament d’emergència per prevenir el VIH, assessorament i un lot per a la prevenció d’altres malalties de transmissió sexual i per evitar l’embaràs no desitjat, així com suport psicològic i jurídic.

El projecte també ha permès detectar els casos de desnutrició tant de la població infantil com adulta.