Notícies

Finalitzat el projecte de promoció de l'educació en tres municipis de Madriz i intercanvis amb Mallorca

  29/01/2021

Un any més s'ha donat continuïtat al projecte que impulsa l'educació a diversos municipis de Nicaragua. En concret, a Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, del departamento de Madriz.

Aquest projecte de continuïtat se centra en l'àmbit de l'educació com a element estratègic en la lluita contra la pobresa i amb un paper clau per a la interacció en l'assoliment d'altres objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

A Nicaragua hi ha un percentatge molt elevat d'infants i joves en edat escolar que tenen dificultats per accedir a una educació de qualitat, alts índexs de deserció escolar, baix rendiment acadèmic, insuficient formació dels docents i deteriorament de les infraestructures als centres educatius del sector públic, que redueix les possibilitats d'accés al sistema de la major part de la població en edat escolar i, especialment, a les zones rurals i poblacions disperses.

Inicialment, el projecte preveia tres eixos d'actuació: un intercanvi cultural sobre realitats del desenvolupament en contextos diversos amb els centres educatius de Mallorca, perquè els alumnes i docents prenguin consciència dels reptes globals, de com els afecten i sobre com poden actuar i implicar-se per millorar les perspectives de forma personal i col·lectiva, alhora que es promou el treball en xarxa; la formació dels docents a través de trobades pedagògiques perquè disposin de recursos per promoure projectes educatius vinculats als ODS; i la millora de les infraestructures escolars mitjançant petites inversions en 11 centres educatius.

Això no obstant, ateses les mesures de prevenció del contagi per COVID-19, es varen haver de fer ajustaments en les accions previstes i es va descartar tant l'intercanvi cultural entre alumnes com les trobades pedagògiques dels docents. El pressupost destinat a aquestes activitats es va invertir en l'adquisició de lots d'higiene per a cada centre participant (bomba manual per fumigar de, barral de plàstic de 200L; cinc bidons d’uns 20L i productes de desinfecció); la integració dels centres educatius en la promoció i aplicació pràctica de les mesures de prevenció davant la COVID-19; i el suport a la campanya de sensibilització per a la prevenció del contagi en centres educatius.

Pel que fa a les millores a les infraestructures dels centres educatius, es va elaborar el diagnòstic durant una reunió amb docents i membres del consell local d'educació, en què es revisaren els respectius plans d'acció escolar i es varen dur a terme accions als 11 centres implicats de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, com ara: construcció de rampes d'accés, latrines o murs de contenció; rehabilitació de teulades i pintura de parets; dotació d'equipament per al tancament dels recintes o separació d'espais; dotació d'estris de cuina, contenidors per a aliments o aigua; i lliurament de material esportiu. En total se'n beneficiaren directament 1.448 alumnes; 360 docents; i, indirectament, 650 pares.