Notícies

cafe ciutat inca

Inca es compromet amb el cafè de comerç just de Nicaragua

  24/11/2017

L'Ajuntament d'Inca i Finestra al Sud presenten la iniciativa "Cafè Ciutat" com a compromís del municipi amb el comerç just i Nicaragua

El 13 de novembre es varen presentar a Inca el projecte Cafè Ciutat i les activitats que organitza l’associació Finestra al Sud amb l’objectiu de donar a conèixer la possibilitat de contribuir al comerç just consumint un producte d’ús diari com  el cafè.

Aquesta serà la primera experiència de Cafè Ciutat a Mallorca, una proposta que ja du endavant més d’una quinzena de municipis a l’estat espanyol. Es tracta d’una iniciativa que pretén generar un vincle entre la producció i el consum del cafè, entre el seu origen i el seu destí, de manera que els ciutadans coneguin les condicions de vida dels pagesos que l’han conreat i el respecte al medi ambient al país de procedència.

En aquest cas el cafè provindrà de Nicaragua, concretament de la cooperativa CECOCAFEN, perquè ja hi havia relacions prèvies amb aquesta cooperativa i amb la intenció de cercar sinèrgies amb l’agermanament d’Inca amb Telpaneca (Nicaragua), promogut pel Fons Mallorquí.

La gerent del Fons Mallorquí, Antònia Rosselló, va agrair a l’Ajuntament d’Inca la implicació en aquesta campanya que contribueix al coneixement d’altres realitats i promou un model de consum més just i igualitari. Igualment, va esmentar la possibilitat que altres ajuntaments segueixin les passes d’Inca i duguin a terme la iniciativa Cafè Ciutat als seus municipis.

En representació de Finestra al Sud, Andrea González va agrair el suport de les institucions a aquest projecte, conscients de la importància de promoure el Comerç Just i el Consum Responsable, mitjançant accions a l’àmbit local amb la voluntat de transformar l'injust sistema econòmic global. No debades, el comerç just contribueix a millorar la vida de les persones que el consumeixen i de les que el produeixen.