Notícies

Iniciades les obres de construcció de la maternitat de Diannah, al Senegal

  29/01/2021

Ja han començat les obres de construcció de la maternitat de Diannah, amb la supervisió de l’Associació Tasnimakunda i la contrapart Diappo, encarregada d’executar el projecte.

El projecte es va començar a desenvolupar l’agost de 2020 amb la  realització d’un diagnòstic sobre la situació sanitària i elaboració d’un pla sobre atenció al part a Diannah i ara la població local ja s’ha començat a implicar en les obres de construcció del nou espai que beneficiarà directament 500 dones i nadons.

Actualment el municipi de Diannah disposa d’una maternitat insuficient quant a l’espai i condicions higièniques, i amb importants deficiències d’equipament i estructurals que posen en perill la vida de les pacients.

Atès que la rehabilitació del centre no era viable, el projecte proposa l’enderrocament i construcció d’una nova maternitat. En el temps que durin les obres de la construcció, la maternitat serà traslladada a un espai provisional.

Tots els projectes del Fons Mallorquí inclouen també un component de sensibilització. En aquest cas, la construcció de la maternitat s’acompanya sessions de formació i assessorament al personal sanitari i al comitè de salut així com l’elaboració d’un pla anual de sensibilització per a les dones sobre salut sexual i reproductiva, amb especial incidència sobre les conseqüències de la mutilació sexual femenina i la prevenció d’embarassos adolescents.

Aquest projecte s’emmarca en les línies prioritàries de l’Agenda 2030 i més específicament en la consecució de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3, a través de les fites  3.1  i  3.2, que proposen reduir la taxa mundial de mortalitat infantil i posar fi a la mort evitable dels nadons i menors de cinc anys.