Notícies

INPRHU, una entitat dedicada al desenvolupament humà

  20/10/2020

L'Institut de Promoció Humana (INPRHU) és una fundació sense ànim de lucre, que fou constituïda el 23 d'agost de 1966, fet que la converteix en una de les ONGs més antigues de Nicaragua.

INPRHU nasqué per promoure la igualtat d'oportunitats, la participació ciutadana i la seva incidència per a l'exercici dels drets fonamentals de l'ésser humà, de les seves organitzacions i de la societat nicaragüenca, facilitant, promovent i executant programes i projectes alternatius de caràcter social, econòmics, productiu, ambiental i d'incidència.
 
Per això, des del seu naixement, van posar en marxa el Programa Desenvolupament Rural Integral (PRODERI), creat el 1966; el Programa de Suport a la Petita Empresa (PAPE), creat el 1970; i el Centre d'Investigació i Assessoria Socioeconòmica (cenyiu-vos), creat el 1974. Això no obstant, no fou fins als anys vuitanta que l’INPRHU es consolida jurídicament.
 
Durant aquella dècada es va propiciar a Nicaragua un ambient de solidaritat i cooperació internacional i l'INPRHU va contribuir públicament en programes d'emergència i rehabilitació, mitjançant el suport a iniciatives econòmiques rurals i al sector de les petites empreses urbanes. Més endavant, a mesura que els índexs de pobresa creixen a Nicaragua, garantir els drets humans, econòmics i socials de la majoria de la població es converteix en una prioritat. Per això, INPRHU es reafirma en la seva missió ampliant els membres, programes i representacions territorials.
 
Així doncs, fou en els anys noranta que s'assentaran les bases de treball de l’INPRHU, sempre a favor de construir una societat més justa, equitativa, solidària i harmònica. Tal com expliquen des de la seva dirección: "dediquem esforços i recursos per al desenvolupament del protagonisme dels sectors poblacionals en condicions d'exclusió socioeconòmica i limitats en l'exercici dels seus drets ciutadans. Estem considerant aquí a les dones, joves, nenes, nens i adolescents en situació de risc, als pagesos, líders comunitaris, petits empresaris... "
 
Igualment, l'INPRHU dóna suport i acompanya a organitzacions i associacions econòmiques, socials i culturals, en la realització dels seus propis objectius i programes, com ara xarxes i comitès de desenvolupament comunitari, xarxes de productors, cooperatives, associacions de professionals, moviments socials, empreses associatives, xarxes de micros i petites empreses familiars.
 
Per altra banda, l’INPRHU és l'entitat que s'encarrega de donar suport a l'Ajuntament de Ciudad Antigua en la formulació, execució, acompanyament i seguiment de projectes als quals el Fons Mallorquí dona suport, entre ells, l'agermanament amb Algaida que enguany ha complit deu anys.