Notícies

Clic Juliol 2

Jornades sobre cooperació descentralitzada a Brussel·les

  20/07/2017

Els dies 10 i 11 de juliol va tenir lloc a Brussel·les la cinquena edició de les Jornades sobre cooperació descentralitzada. El Fons Mallorquí participà en l’organització

La Comissió Europea i el Comitè de les Regions van ser els organismes encarregats d’organitzar la cinquena edició de les Jornades sobre Cooperació descentralitzada. Hi participaren més de 600 entitats locals i regionals procedents dels cinc continents que es reuniren per discutir els reptes comuns i crear estratègies sostenibles per a la cooperació per al desenvolupament, centrant-se en el paper crucial que tenen els governs locals i regionals en la consecució d’objectius de desenvolupament sostenible.

L’objectiu final de les jornades era reforçar l’eficàcia de l’ajuda al desenvolupament i fomentar la cooperació descentralitzada entre les autoritats locals de la Unió Europea i els seus homòlegs de països tercers.

Les jornades es dividiren en dues sessions durant les quals es van realitzar cinc taules rodones sobre la formulació de polítiques i sis tallers enfocats als projectes. Les sessions temàtiques tractaren sobre el context polític i les tendències mundials de la cooperació descentralitzada.

El Fons Mallorquí participà des del principi en la coordinació d’una d’aquestes taules rodones, que aprofundí en la cooperació entre autoritats locals com a eina per afrontar les crisis humanitàries. Per això, es va parlar sobre la resiliència a l’àmbit local i es presentaran tres iniciatives pràctiques: el cas de Quios (Grècia) i Mallorca en la gestió de la crisi migratòria; el cas de Trípoli (Líban) i Catalunya, i la iniciativa de suport als municipis libis de Nicòsia (Xipre) del Comitè de les Regions.

Les autoritats locals estan a l’avantguarda de les crisis humanitàries, però la manca de recursos financers i humans les poden sobrepassar fàcilment. També manquen de competències específiques per gestionar les crisis, així com de suficient capacitat per promoure les necessitats i desafiaments de la situació a l’àmbit nacional i internacional. En aquest context, la cooperació descentralitzada pot constituir un mecanisme valuós per donar suport i enfortir les autoritats locals en l’habilitat per atendre necessitats urgents.

Una de les principals conclusions de les jornades va ser fer palès com  la cooperació descentralitzada enforteix les institucions locals, no només establint vincles entre agents que tenen les mateixes competències i reptes, sinó també relacions estables de cooperació entre territoris que ajuden a augmentar la consciència entre les comunitats sobre els desafiaments mundials.

Més informació sobre les jornades: http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/Pages/5th-Assises-of-Decentralised-Cooperation.aspx