Notícies

Maternitat Nadiasso en funcionament
Reunió contrapart Balcat

La maternitat de Nadiasso ja està en funcionament

  28/11/2018

Seydou Coulibaly, president de l'associació que executà el projecte a Mali, n'explicà els detalls en una visita a Mallorca

El 20 de novembre Seydou Coulibaly,  president de l'Association malienne pour la promotion des communes rurales (contrapart de la mallorquina Balcat Solidaris), va participar en una reunió al Fons Mallorquí en la qual va exposar el procés de construcció i posada en funcionament del centre materno-infantil de la comunitat de Nadiasso (municipi de Kouniana), al sud de Mali. Fins al bastiment d'aquesta infraestructura sanitària, el centre de salut més proper es trobava a 45 km de distància i no es disposa de transport públic local, la qual cosa obligava les dones embarassades a desplaçar-se en moto o caminant i es registraven molts parts al camí.

La maternitat consta de sala de parts, sala d'hospitalització amb cinc llits, una sala de consultes, una sala de consultes de guàrdia, una sala d'espera i un lavabo. També s’ha construït un pou. El terreny va ser cedit per l'Ajuntament de Kouniana. A més, s'ha dotat el nou centre sanitari d'equips bàsics (ecògraf, desfibril·lador, gelera per a medicaments i vacunes, balança i teles mosquiteres), i s'han impartit tallers de sensibilització sobre malalties de transmissió sexual i salut reproductiva. des que la nova maternitat està en marxa no s'ha registrat cap defunció durant el part al municipi. 

Seydou Coulibaly va transmetre l'agraïment als mallorquins de la població beneficiària per la millora de les condicions de vida que ha suposat a la comunitat la construcció d’aquest centre materno-infantil, així com l'esperança que els dona de cara al futur. 

 A la reunió, en la qual participà també Amadeu Jové, president de Balcat Solidaris, es va parlar igualment de les previsions per a les pròximes activitats del programa (la construcció de tres aules, un menjador i els lavabos de l'escola i l'enfortiment de les autoritats locals), així com les propostes per a 2019.