Notícies

La Mediterrània, escenari de migracions

  20/05/2020

Segons la Declaració Universal dels Drets Humans. Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, inclòs el propi, i a retornar-hi.

La mobilitat és un aspecte universal de la humanitat. La gent s'ha desplaçat d'un lloc a un altre i ha migrat des del principi dels temps, i no deixarà de fer-ho. Hi ha tantes raons per emigrar com emigrants. A vegades són les motivacions personals les que duen una persona a sortir del seu país. Però sovint, la pobresa, els conflictes, els desastres naturals, les violacions dels drets humans, i la discriminació de gènere són alguns dels factors que influeixen en la decisió d'emigrar.

Les xifres i estadístiques mostren que la majoria dels moviments migratoris internacionals tenen lloc entre els països empobrits. Per exemple, el Líban, un país de quatre milions d'habitants, actualment acull més d'un milió de persones refugiades. En canvi, les sol·licituds d'asil a països de la unió Europea foren de 53.500 a Itàlia, 54.065 a l'Estat Espanyol, 122.743 a França i 185.853 a Alemanya, l'any 2018. Dues de cada tres foren denegades, però així i tot, s'insisteix a fomentar la por, el rebuig cap a les persones migrades.

El tancament de les fronteres afecta especialment els menors. Infants i adolescents que es veuen obligats a sortir del seu país pateixen les conseqüències d'unes polítiques i reglaments migratoris que no tenen en compte els drets dels infants. El cas dels menors no acompanyats és especialment greu.


A més, quan arriben a un nou país no gaudeixen de la mateixa protecció i els mateixos drets que els qui hi resideixen, la qual cosa els exposa a un risc més gran que se'ls ignori, se'ls discrimini o se'ls exploti. Els motius que fan que les dones emigrin o cerquin asil no sempre estan inclosos en les condicions per concedir l'estatut de refugiat. Sovint la violència contra les dones es produeix en l'àmbit privat: una dona que fuig d'un matrimoni forçós, per exemple, no necessita protecció? La manca de vies segures per emigrar obre les portes a les màfies i l'explotació. La violència sexual és massa freqüent en el viatge de les dones, fins i tot per part de les persones que haurien de protegir-les. I massa vegades continua quan arriben a Europa...

Tot i que la Mediterrània ha estat històricament, escenari de migracions, avui en dia està sotmesa a molta pressió. Des de 2016 les xifres de moviments migratoris són vertiginoses i també ho són les de les víctimes que moren al mar. L'Organització Internacional per a les Migracions situa la Mediterrània com la ruta més perillosa del món, amb més de 15.000 morts en els darreres sis anys. Això ha fet que per al 66 % dels europeus i el 69 % d'habitants de països del sud i est de la mediterrània, la regió sigui vista com una font de conflicte, malgrat que la Mediterrània uneix una gran diversitat de pobles amb un estil de vida molt similar. La regió es caracteritza arreu per l'hospitalitat dels seus habitants i sovint, es comparteixen trets socials, històrics i culturals.

Per això, ara més que mai cal reforçar els llaços de la cooperació euromediterrània, ja que és una via segura per crear noves oportunitats als llocs d'origen, augmentar les taxes d'ocupació i crear noves oportunitats d'educació i formació. En aquest sentit, el Fons Mallorquí disposa d'una línia de projectes propis, tant a l'àmbit de la cooperació com al d'emergència, destinada a finançar iniciatives adreçades a països de la riba sud i oriental de la Mediterrània i de l'Àsia central.