Notícies

L’aigua neta, un dret humà per a tothom

  21/03/2019

L’accés a l’aigua potable i a un sanejament adequat és un factor fonamental per al desenvolupament humà i des del juliol de 2010 està reconegut com un dret humà per l’Assemblea General de les Nacions Unides

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació treballa per assolir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones, a través del finançament de  projectes de cooperació en  zones del planeta on la població no té accés a l’aigua potable en quantitat ni qualitat suficient, com és el cas de Pocona (Bolívia), Telpaneca (Nicaragua) o Kouniana (Mali), llocs on enguany s’hi duran a terme projectes de cooperació relacionats amb l’aigua i el sanejament.
 
A la majoria d’aquestes localitats, molts dels habitants de les comunitats del municipi no tenen la percepció que l’aigua constitueixi un dret bàsic per a la  salut i el desenvolupament social i econòmic. Per això, els projectes del Fons Mallorquí van més enllà de la millora d’infraestructures i inclouen tallers de sensibilització sobre consum d’aigua segura, hàbits higiènics saludables, prevenció de malalties relacionades amb l’aigua i la higiene, així com l’enfortiment de les capacitats de l’administració pública quant a la gestió de l’aigua. 
 
No és casualitat, doncs, que quan millora l’accés a l’aigua ho fan altres aspectes de la vida quotidiana de les persones. Per posar un exemple, a Kouniana (Mali) la  construcció d'una torre d'aigua al pou de la Maternitat permetrà a les dones disposar d’un nou espai on realitzar tallers de sensibilització sobre els efectes de l'ablació genital femenina, sobre la salut materna i les malalties de transmissió sexual. 
 
I és que si es milloren les condicions de salut a través de l’accés als serveis d’aigua, paral•lelament es reforça l’organització comunitària existent al territori amb un enfocament de responsabilitat social compartida i drets humans, així com d’equitat de gènere i respecte pel medi ambient.
 
No es pot deixar de banda que els ODS són una qüestió global. Per això, el Fons Mallorquí posa a disposició dels socis material de sensibilització com ara l’exposició H2O: la problemàtica de l’aigua als països del Sud i tot el conjunt de recursos relacionats.