Notícies

L'aigua, un dret humà indispensable

  22/05/2020

Els humans necessitam aigua per a tota la nostra activitat, per viure i per desenvolupar el model de vida que hem creat. Però no va ser fins al 2010 que l'Assemblea General de les Nacions Unides el va considerar un Dret Humà Bàsic.

L'exposició H₂O: la problemàtica de l'aigua als països del Sud, fa un recorregut per les realitats de Colòmbia, el Salvador, Palestina, el Marroc, l'Amazònia i el Perú per conèixer les causes de la falta d'accés a l'aigua al món i fer propostes d'actuació per garantir el dret a l'aigua.

Actualment, l'escassetat d'aigua afecta més del 40 per cent de la població mundial, una xifra alarmant que probablement creixerà amb l'augment de les temperatures globals producte del canvi climàtic. Encara que 2.100 milions de persones han aconseguit accés a millors condicions d'aigua i sanejament des de 1990, la decreixent disponibilitat d'aigua potable de qualitat és un problema important que afecta a tots els continents.

Cada vegada més països estan experimentant estrès hídric, i l'augment de les sequeres i la desertificació ja està empitjorant aquestes tendències. S'estima que almenys una de cada quatre persones es veurà afectada per escassetat recurrent d'aigua per al 2050. Com mengem, com ens vestim, la nostra despesa elèctrica o de combustible, la responsabilitat elevada de sectors com el turisme o l'agricultura i un model econòmic en continu creixent alteren el cicle de l'aigua.

Per això, l'Agenda 2030 de les Nacions Unides situa l'aigua com a element essencial per al desenvolupament humà i, a través de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6: aigua neta i sanejament, en vol garantir l'accés universal, per la qual cosa cal fer inversions adequades en infraestructura, proporcionar instal·lacions sanitàries i fomentar pràctiques d'higiene. Assegurar l'aigua potable segura i assequible universal implica arribar a més de 800 milions de persones que no tenen serveis bàsics i millorar l'accessibilitat i seguretat dels serveis per més de dos mil milions. També implica, però, que millorin les condicions de moltes dones i nines que son les encarregades de recollir l’aigua a més del 80 per cent de llars que no en tenen.

Tanmateix, la demanda d'aigua creix i creix a mesura que creixen la població i determinades activitats econòmiques; d'aquesta manera estam reduint cada cop més les reserves d'aigua potable del planeta. Aquesta problemàtica global del planeta és encara més accentuada a les zones on l'aigua és un recurs escàs per manca de pluges, com per exemple arreu del continent africà. I sobretot per a les poblacions empobrides amb dificultats per a obtenir infraestructures mínimes per a l'emmagatzematge de l'aigua potable o que viuen en zones on s'ha privatitzat la gestió de l'aigua i s'han augmentat els costos dificultant-ne l'accés a la ciutadania.

La vulneració del dret a l'accés a aigua potable i sanejament és una de les principals causes de la pobresa i afecta negativament la salut, l'educació, la igualtat de gènere i la producció econòmica de la població. Per això, el Fons Mallorquí aposta per desenvolupar projectes d'enfortiment de la gestió local i comunitària de l'aigua, amb un fort component de sensibilització sobre consum d'aigua segura, hàbits higiènics saludables, prevenció de malalties relacionades amb l'aigua i la higiene, i gestió dels residus sòlids.