Notícies

L’enfocament de gènere, present als projectes del Fons Mallorquí

  08/03/2019

El Fons Mallorquí treballa per assolir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5: aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes, a través del finançament de projectes de cooperació i activitats de sensibilització

Als països del continent africà la majoria de dones no han tengut accés a cap mena de formació. Per això, el Fons Mallorquí dóna suport a projectes per enfortir les capacitats de les dones i contribuir a la inserció socioeconòmica. De la mateixa manera,  fomenta la participació de les dones en espais de presa de decisions, una pràctica gairebé inexistent a Àfrica. 
 
I és que al continent veí els progressos a l'àmbit de l'equitat de gènere avancen molt lentament, sobretot a l'àrea rural. Les dones es troben en desigualtat de condicions quant a accés a oportunitats de desenvolupament econòmic, social i polític. A més, els manquen coneixements i habilitats a causa del baix nivell d’escolarització i l’elevat índex d’analfabetisme, conseqüència de la persistència d’estereotips socioculturals i esquemes patriarcals sobre el paper de la dona a la societat. Tot plegat genera que depenguin  econòmicament dels homes de la família i restin marginades dels espais públics de presa de decisió. 
 
A Amèrica Llatina la situació a les comunitats rurals no és gens diferent. Per això diversos projectes proposen contribuir a millorar la situació social i econòmica de la població a través del foment de la participació ciutadana, amb es¬pecial incidència en la igualtat de gènere. En qualsevol cas, el que cerca el Fons Mallorquí a través dels projectes és reforçar l’autonomia de les dones. 
 
Aquesta tasca adquireix especial importància en situacions de crisi humanitària com la de la Franja de Gaza, on  la població viu en un estat d’ansietat i estrès a causa de la incertesa davant el futur, la inseguretat física, el trauma del conflicte i la impossibilitat de cobrir les necessitats bàsiques de les famílies. Les conseqüències directes d’aquesta situació d’impotència recauen especialment sobre les dones i els infants.
 
Però la tasca del Fons Mallorquí envers la dona no acaba amb els projectes de cooperació, sinó que també disposa de tallers i materials de sensibilització que impulsen la defensa i protecció dels drets de les dones. Tots aquests recursos, així com els projectes, es poden consultar al web del Fons Mallorquí.