Notícies

L’escola, clau per al desenvolupament de les comunitats a Nicaragua

  29/08/2017

El projecte de cooperació entre centres del Fons Mallorquí fomenta el desenvolupament comunitari a través de les escoles

El passat mes de juliol una delegació mallorquina viatjà a Nicaragua per conèixer de primera mà els projectes del Fons Mallorquí en aquest país, on està finançant accions de cooperació ininterrompudament des de fa gairebé 20 anys.

Un dels objectius era visitar els diferents centres escolars del departament de Madriz que formen part del projecte de cooperació entre centres de Mallorca i Nicaragua. Els centres adherits són seleccionats per la UCOM (Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista), la contrapart a Nicaragua del Fons Mallorquí, i tenen la possibilitat de millorar les seves infraestructures, així com de participar en un intercanvi de coneixements entre professorat i alumnat que, sens dubte, enriqueix les competències d’ambdós centres: el mallorquí i el nicaragüenc.
 
“Al departament de Madriz es construeix un model educatiu que cerca garantir un ambient escolar adequat per al desenvolupament de l’ensenyament integral”, explica Maryori Martínez, una de les responsables del projecte. L’escola esdevé a Nicaragua una peça clau de la societat i contribueix al seu desenvolupament, ja que implica tota la comunitat: alumnes, pares i mares i docents.
 
La inserció de l’escola en la comunitat en la qual es troba ubicada geogràficament és un repte, però els ciutadans de Nicaragua són conscients que l’escola és un lloc idoni per promoure la participació, enfortir una cultura democràtica de respecte i de cooperació, i l’espai ideal per aconseguir canvis d’actituds i pràctiques que són essencials pel bon desenvolupament de les persones.
 
A través d’aquests esforços col·lectius, se cerquen les vies per crear un ambient escolar que concentri l’atenció en la creació d’espais sans, segurs i saludables, on es respectin i es compleixin els drets de les persones i es vetlli per la qualitat i calidesa del procés en l’ensenyament.
 
En aquests moments és important mantenir aquest projecte de cooperació en un país que, tot i que els últims ha realitzat progressos significatius, presenta una taxa d’analfabetisme superior al 30%. Tant és així, que es calcula que el 49% d’infants de les zones rurals no arriba al cinquè grau d’escolaritat.
 
La deserció escolar és un dels majors problemes que té el sistema educatiu de Nicaragua, ja que està relacionada directament amb causes econòmiques i socials, sobretot amb l’entrada dels infants al mercat laboral. La necessitat de les famílies d’incorporar els fills a la feina afecta directament l’assistència a l’escola. Per això resulta important incidir en projectes que fomentin el desenvolupament comunitari, com és el de cooperació entre centres que promou el Fons Mallorquí.