Notícies

Clic 2015 febrer 1

Planificació estratègica

  24/02/2015

Noves propostes de futur per millorar la gestió i la satisfacció de les persones i entitats que participen de les accions del Fons Mallorquí

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació ha iniciat un procés de planificació estratègica per tal d’afrontar els reptes de l’associació dels propers anys d’una forma enriquidora. Aquesta tasca sorgeix després d’uns anys de molta incertesa sobre la supervivència de l’entitat i com a continuació d’un procés important de replantejament de la feina que du a terme el Fons Mallorquí, per tal de fer-la més eficient i transparent, sense renunciar a la línia principal de treball que caracteritza la cooperació que s’impulsa: des dels municipis i per als municipis.

Els darrers dos anys s’ha consolidat la projecció de totes les accions de cooperació per al desenvolupament del Fons Mallorquí sobre l’escenari de l’estratègia municipalista, ampliant l’experiència de Nicaragua i el Perú a Bolívia, Burkina Faso. Colòmbia i el Sàhara, i obrint noves vies i eines perquè els ajuntaments i les institucions locals de Mallorca, d’una banda, i les ONGD, de l’altra, es puguin implicar més directament en els processos municipalistes.

Igualment, el fet que la minva del volum de les aportacions dels socis es constati com un fet que es va estabilitzant, si més no a curt termini, ha duit a la reflexió sobre la necessitat de cercar vies de finançament alternatives –a l’àmbit de les administracions públiques- que permetin donar continuïtat als programes de suport al desenvolupament local. En aquest sentit, s’ha impulsat un àrea de projecció exterior, que a més de fer el seguiment de les convocatòries de l’àmbit de la Unió Europea, facilita el treball en xarxa amb organitzacions i institucions europees i internacionals i permet establir aliances i complicitats en diferents espais. 

Per tant, una feina important per a 2015 serà la planificació del futur del Fons Mallorquí, amb el replantejament de les estratègies i l’adequació de les accions perquè pugui donar resposta a les necessitats tant dels socis com de la ciutadania. En aquest sentit s’està treballant en el marc de la gestió de qualitat ISO 9001, amb la intenció de poder obtenir una certificació oficial més endavant.