Notícies

Projectes de cooperació 2015

  28/10/2015

L'Assemblea General aprova el finançament de 17 projectes de cooperació en set països per import de 812.183,51 euros

El 9 d’octubre, el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació celebrà una Assemblea General Ordinària de socis per resoldre la convocatòria d’ajuts per al finançament de  projectes de cooperació de 2015.

L’Assemblea va tenir lloc a la sala de reunions de la FELIB (Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears) a les 10 del matí, presidida per Joan Verger, batle de Montuïri, president del Fons Mallorquí. Hi eren convidats tots els socis (51 Ajuntaments de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i la UIB).

L’Assemblea és l’òrgan màxim de decisió del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i, per tant, té per funció ratificar la gestió realitzada per la Comissió Executiva, la qual va aprovar el 9 de setembre la proposta de finançament de projectes de cooperació per al desenvolupament que ha presentat a l’Assemblea i que inclou 17 projectes, per un import total de 812.183,51€, que ha estat aprovada per unanimitat.

Els projectes presentats s’emmarquen en els set programes de desenvolupament municipalista que impulsa el Fons Mallorquí, que es duen a terme a Bolívia, Burkina Faso, Colòmbia, el Marroc, Nicaragua, el Perú i el Sàhara Occidental. Cada programa inclou diferents projectes que abasten diversos sectors d’intervenció, depenent de les necessitats de cada territori: educació, sanitat, obres públiques, desenvolupament econòmic, participació ciutadana, infància i joventut, dona... L’objectiu és garantir la màxima eficiència en l’ús dels recursos disponibles, alhora que aconseguir una més gran visibilitat de l’impacte de les intervencions.

BOLÍVIA
Municipi de Pocona: Treball Solidari presentà la consolidació del projecte que està executant en aquests moments, per a la creació d’una oficina municipal de les dones en aquest municipi, en col·laboració amb el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD).

BURKINA FASO
Municipi de Tenado: Pa i Mel  se centrarà en la segona fase de la construcció d’un institut d’ensenyament secundari al llogaret de Batondo.

COLÒMBIA
Municipis del Páramo de Santurbán: l’entitat mallorquina Illes Solidàries amb el Sud presentà un projecte per consolidar l’associació de municipis del Páramo de Santurbán i analitzar la possibilitat de posar en marxa activitats de turisme sostenible, amb la col·laboració de Corporación Buen Ambiente (CORAMBIENTE). L’associació Candela Projectes Solidaris vol impulsar un projecte pilot en aquest àmbit en un municipi.

MARROC
Municipi d’Oued Laou: en la línia de la cooperació municipalista ja iniciada, es  treballarà directament amb ADEO (Association de Développement et de Protection de l'Environnement de Oued Laou et de son Bassin Versant) per reforçar les capacitats tècniques de l’ajuntament a l’àmbit de la gestió de residus sòlids.

NICARAGUA
Municipis de Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas i Ciudad Antigua: es dóna continuïtat als processos d’enfortiment municipal i desenvolupament local emmarcats en agermanaments amb municipis mallorquins, iniciats ja fa més de deu anys, amb el suport de la Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (Madriz) i l’Instituto de Promoción Humana (INPRHU) d’Ocotal (Nueva Segovia). S’hi inclouen millores en infraestructures bàsiques (aigua i sanejament, habitatge, carreteres); suport a l’accés a l’educació a través de beques, equipament d’escoles i reciclatge de docents; millores a l’àmbit sanitari, especialment per a dones embarassades i nadons, i hàbits saludables; i impuls del desenvolupament econòmic.

PERÚ
Municipi de La Arena: hi participen quatre entitats de Perú i dues mallorquines: Ensenyants Solidaris, al sector de l’educació per a la ciutadania, amb l’Instituto de Pedagogia Popular com a contrapart; i el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) que millorarà les infraestructures d’un centre educatiu. Alcúdia Solidària proposà tallers i suport psico-afectiu, social i familiar a infants i adolescents del carrer, a través de Centro de Apoyo al Niño y Adolescente Trabajador (CANAT). REDES-Perú actuarà a l’àmbit del suport a les dones a través de formació i microcrèdits.

Municipi de Pueblo Nuevo: es dóna continuïtat al projecte de desenvolupament municipalista directe amb Ayne-Perú-Trinitarias que inclou quatre sectors d’intervenció (formació tècnica productiva per a dones i joves; reforç de les capacitats cíviques de joves i adolescents; i millora de serveis públics).

SÀHARA OCCIDENTAL
Campaments de refugiats de Tindouf: l’àmbit de la sanitat és prioritari per a la RASD, ja que les condicions de vida als campaments són molt precàries i afecten molt especialment els infants. El Fons Mallorquí dóna suport al programa integral de salut infantil sahrauí (PISIS), en activitats com ara l’adquisició de material administratiu i de registre; adequació de les taules salarials del personal sanitari; organització i realització de tallers de nutrició per a mares; elaboració de documents; realització de reunions de coordinació amb ONG, Ministeri de Salut Pública i institucions internacionals, etc. a través de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí.

El pressupost del Fons Mallorquí, que prové de les aportacions que hi fan els socis, es destina igualment a projectes d’emergència i al programa de sensibilització i difusió propi de l’entitat.