Notícies

Pròrroga per als de microprojectes de sensibilització del Fons Mallorquí

  09/09/2020

La Comissió Executiva del Fons Mallorquí va decidir ampliar el termini per a la presentació de microprojectes de sensibilització en l'àmbit de l’Educació per a la Ciutadania Global fins al 30 d'octubre.

A causa de les actuals restriccions socials per fer front a la COVID 19, la Comissió Executiva del Fons Mallorquí, reunida el 8 de setembre va acordar ampliar el termini de presentació de projectes fins a final d'octubre. En concret, es podran presentar projectes d'aquelles categories que quedaren desertes: Igualtat de Gènere, Consum Responsable i Aigua. L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible han de ser transversals a tots els projectes. Igualment, els projectes presentats en el marc de la present convocatòria no quedaran resolts fins ala pròxima Executiva que tendrà lloc dia 10 de novembre. En tot cas, els projectes s'aprovaran o no, en funció de les restriccions que hi hagi en aquell moment.

Es podran presentar sol·licituds per al finançament d’iniciatives que formin, informin, sensibilitzin i facin incidència en la ciutadania sobre temes relacionats amb les línies de feina del Fons Mallorquí. Per tal de donar resposta a la realitat actual d’aïllament i/o distància social, les propostes s’han de poder  adaptar  a formats no presencials i/o d’acord amb la normativa de distància física, si les condicions ho requereixen.  També cal tenir en compte que les activitats del projecte s’han de poder  dirigir a diversos sectors de població, ja que han de poder ser indistintament sol·licitades per centres educatius, biblioteques o ajuntaments.
 
El Fons Mallorquí entén com a projectes de sensibilització aquells que tenen com a objectiu promoure una conscienciació ciutadana crítica a l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament i la solidaritat internacional, que pugui contribuir, en darrer terme, a la transformació social. Per Educació per a la Ciutadania Global s’entén aquell procés socioeducatiu que promou una ciutadania crítica, responsable, compromesa i activa, personalment i col·lectiva, amb la transformació de la realitat global i local per construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb el medi ambient, en el qual totes les persones puguem desenvolupar-nos lliurement i satisfactòriament.