Notícies

Ajut humanitari Palestina

Reforç del suport a la població palestina

  21/09/2018

S’aproven dos nous projectes d’ajut humanitari per enfortir la protecció dels drets humans a Cisjordània i Gaza

El 18 de setembre la Comissió Executiva del Fons Mallorquí va aprovar dos projectes d’ajut humanitari a Palestina, que es financen amb la partida d’iniciatives a la Mediterrània.

Els projectes se centren en dues línies prioritàries establertes per les Nacions Unides: accés a serveis bàsics i protecció de capacitats de la població més vulnerable davant violacions dels drets humans en una situació de crisi permanent, amb especial èmfasi en el combat de la violència contra les dones i la protecció de la infància. A Cisjordània es dona prioritat a l’accés a l’aigua potable, amb l’ampliació de la xarxa pública d’abastiment a 77 famílies de la comunitat de Rafat, a través de l’Asamblea de Cooperación por la Paz Illes Balears. A la Franja de Gaza s’oferirà assistència psicosocial a través de teràpies individuals, de grup i familiars, en col·laboració amb Mundubat.

La contínua expansió i construcció dels assentaments jueus en territoris ocupats priva la població palestina dels recursos naturals i impedeix que exerceixi el dret a l’autodeterminació. La restricció d’accés a serveis bàsics i les violacions recurrents dels drets humans i del dret internacional humanitari han creat unes condicions de vida en les quals la població palestina es troba desprotegida. Les persones que varen sobreviure a les ofensives militars israelianes pateixen conseqüències físiques i psicològiques: la població viu en un estat d’ansietat i estrès a causa de la incertesa davant el futur, la inseguretat física, el trauma dels conflictes passats i la dificultat i/o impossibilitat de cobrir les necessitats bàsiques de les famílies. Els efectes d’aquesta situació d’impotència recauen especialment sobre les dones i els infants.

El Fons Mallorquí destinarà 64.606,48 euros al finançament dels dos projectes, que beneficiaran en total  prop de 1.200 persones.