Notícies

Adhesió de Santa Eugènia

Santa Eugènia, nou soci

  15/06/2016

L'Ajuntament va demanar l'adhesió per acord del ple del 4 d'abril de 2016

La Comissió Executiva del Fons Mallorquí reunida el 15 de juny va admetre com a soci de ple dret l’Ajuntament de Santa Eugènia, que havia sol·licitat la reincorporació aprovada pel ple municipal del 4 d’abril 2016, després d’un període de baixa voluntària de quatre anys.

D’aquesta manera, el Fons Mallorquí consta actualment de 59 socis, que inclouen tots els ajuntaments de l’illa:
- 53 ajuntaments
- Consell de Mallorca
- Govern de les Illes Balears
- Mancomunitat Pla de Mallorca
- Mancomunitat des Raiguer
- Universitat de les Illes Balears
- Justícia i Pau de Mallorca