Notícies

Clic 2015 abril 2

Tècnics d'Oued Laou (Marroc) visiten Mallorca

  04/05/2015

Un representant de l'Ajuntament d'Oued Laou i un tècnic d'ADEO es desplacen a Mallorca per conèixer diversos aspectes de la gestió de residus sòlids en el marc d'un programa municipalista

La setmana de l’11 al 18 d’abril es desplaçaren a Mallorca un tècnic de l’associació ADEO i un altre de l’ajuntament d’Oued Laou, entitats que gestionen els projectes inclosos al programa de desenvolupament municipalista del Marroc, per conèixer diferents experiències sobre gestió de recursos sòlids. 

El Fons Mallorquí dóna suport a la implantació d’un pla de gestió de residus sòlids urbans del municipi d’Oued Laou. Al mes de desembre la gerent viatjà a Oued Laou amb un inspector del Servei de Residus Urbans del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, per valorar les actuacions més adequades a les característiques de l’entorn. Un cop elaborat un informe amb les propostes tècniques, els representants d’ADEO i d’Oued Laou s’han desplaçat a Mallorca per conèixer de prop el funcionament de diversos sistemes de recollida i processament de residus, així com d’inserció laboral a través del tractament de determinats residus.

Els tècnics visitaren la Mancomunitat d’Es Raiguer (recollida de residus mancomunada); Alaró i Esporles (recollida selectiva a domicili); Santa Margalida (tractament de runa); Calvià (estació de transferència); Son Reus (plantes de selecció i incineració de residus) i la Fundació Deixalles.

Aquesta estada ha servit per conèixer experiències de gestió de residus i valorar la possibilitat d’adaptar-ne alguna al context d’Oued Laou. Cal dir que actualment a Oued Laou les infraestructures i equipaments en aquest àmbit són mínims, i la sensibilització de la població marroquina pel que fa al medi ambient és gairebé inexistent. És per això que es considera convenient crear una comissió d’experts per elaborar i dissenyar un Pla de Gestió de Residus d’Oued Laou i començar amb campanyes de sensibilització, formació i millores en les infraestructures i equipaments existents.