Notícies

UCOM: Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (Nicaragua)

  21/08/2020

Coneixem les contraparts

La UCOM és una entitat tècnica de cooperació que representa a sis governs municipals del departament de Madriz (Nicaragua).  Té entre els seus objectius estratègics enfortir la capacitat dels governs municipals en l'articulació del desenvolupament local, propiciar i desenvolupar les condicions d'inserció de la cooperació municipalista en el marc de les aliances des del territori, afavorint el principi de proximitat entre els governs locals i la ciutadania.

La UCOM es va crear el 2 d'octubre de 2007 producte del procés de concertació i consens local, convençuts que en la mesura, en què els governs municipals tinguin més capacitat d'actuació en el marc del seu context competencial, podran comptar amb més iniciatives que convoquin a les complementarietats per atendre les necessitats de la població; i que la seva incidència tingui més impacte en eficàcia i efectivitat per al desenvolupament del territori, partint de les seves capacitats endògenes i dels seus habitants. Sota els principis rectors de participació, inclusió, horitzontalitat, i transparència en la governança local.

El principal compromís de la UCOM és propiciar i enfortir un model de cooperació municipalista participatiu inclusiu que promogui les complementarietats des de l’àmbit local, treballant sinèrgicament amb sensibilitat, eficiència i efectivitat. Per això, la UCOM procura la implicació de les administracions locals en tots els projectes, així com la presencia de la població, com a protagonistes directes. Així, tota iniciativa en el marc del model de cooperació municipalista que promou la UCOM ha de respectar la planificació territorial de manera consensuada en els municipis membres.

En aquest sentit, els eixos d’acció derivats de l’estratègia consensuada de desenvolupament municipalista són els següents: Educació per a la vida, Desenvolupament Econòmic Local, Aigua i sanejament i Habitabilitat, entesa com a procés i element dinamitzador de la comunitat que redueixi el risc de l'emigració massiva al sector urbà i enforteixi l'autogestió dels pobladors, alhora que millori les seves condicions de salut, i d'estabilitat emocional i social. Aquestes són les línies alhora que defineixen els projectes que el Fons Mallorquí té actius actualment a  la comunitat de Madriz (Nicaragua), a través de la UCOM.