Notícies

Viatge de seguiment a Pocona

Viatge de seguiment a Bolívia

  21/09/2018

Del 25 d’agost al 3 de setembre va tenir lloc un viatge de seguiment del programa municipalista que el Fons Mallorquí impulsa a Pocona (Cochabamba)

Hi varen participar el vicepresident del Fons Mallorquí i del Consell de Mallorca, Jesús Jurado, a qui acompanyà el cap de gabinet de la Presidència del Consell, Josep Malagrava, i la gerent del Fons Mallorquí, Antònia Rosselló.

El Fons Mallorquí dóna suport al desenvolupament del municipi de Pocona des de 2010, mitjançant projectes per a la gestió sostenible dels recursos hídrics, per fomentar l’equitat de gènere i per promoure activitats productives a l’àmbit del turisme comunitari, amb la col·laboració de les ONG mallorquines Enginyeria sense Fronteres i Treball Solidari i de les ONG locals Mosoj Causay i CEPAD.

Els representants del Fons Mallorquí i del Consell es varen reunir amb el batle, diversos regidors, dirigents comunitaris i beneficiaris dels projectes per avaluar el progrés de les accions en marxa i valorar l’impacte de les actuacions ja finalitzades, la valoració de les quals va ser molt positiva.

Pocona és un municipi situat a l’altiplà bolivià, a la zona de Cochabamba, i té 10.402 habitants. La població és majoritàriament quítxua i predominantment rural. Més del 86% dels habitants es troben en situació de pobresa: només la meitat té accés a aigua potable a domicili, la cobertura de clavegueram no arriba a l'1%, i l'analfabetisme es troba entorn del 20% de la població. L'increment de l'emigració cap a zones on hi ha més oportunitats de feina ha fet que l'Ajuntament i la població, en especial les dones, plantegin la necessitat de cercar fonts d'ingressos relacionades amb el patrimoni natural i cultural del municipi.