Notícies

Viatge de seguiment a Marroc

Viatge de seguiment a Marroc

  15/12/2016

Del 29 de novembre al 2 de desembre, la gerent del Fons Mallorquí, Antònia Rosselló, va visitar els projectes que impulsa l’associació ADEO en el marc del suport al pla estratègic del municipi d'Oued Laou, al nord de Marroc

El Fons Mallorquí treballa a l'àmbit del desenvolupament municipalista d’Oued Laou en tres eixos: l’aporaderament de les dones, l’enfortiment de les capacitats tècniques dels membres de l’Ajuntament i la millora de les condicions de vida de la població rural.

Les zones rurals d’Oued Laou es caracteritzen per un alt índex d’analfabetisme entre les dones i per baixes taxes d’accés de les nines a l’educació primària i secundària. Per això ADEO du a terme un pla d’alfabetització per a dones i un pla de reinserció educativa per a nines i adolescents. A més a més, a l’àmbit de la salut materna i infantil es preveu la formació de nou comares i la creació d’una associació de comares.

El pla municipal de desenvolupament d’Oued Laou també té com a prioritat la  millora del sanejament de l’aigua i la conservació del medi ambient, ja que en els darrers anys s’ha observat un notable increment de la població, sobretot a la zona del centre, amb un estil de vida pròpiament urbà, la qual cosa ha provocat un considerable augment dels residus sòlids. Al respecte, s’han posat en marxa les accions per controlar l’abocador, tant pel que fa a la seguretat, com a la reducció de residus i la millora de les condicions dels treballadors i pobladors que hi accedeixen per recollir material reciclable.

La millora d’accés a l’aigua potable inclou la construcció d'un sistema d’abastiment d'aigua potable, un programa de sensibilització sobre l'ús sostenible de l'aigua potable i sobre els riscs de recórrer a pous no controlats, així com la millora de la gestió del servei de distribució d'aigua potable. Per mantenir el bon funcionament de les noves infraestructures, s’imparteixen tallers i sessions de formació per al personal tècnic municipal i de sensibilització per a la població beneficiària (60 famílies), en què es fomenta alhora la participació ciutadana.