Notícies

Clic 2014 desembre 2

Viatge de seguiment al Marroc

  07/01/2015

Hi participà un tècnic del Consell de Mallorca per assessorar sobre un pla de gestió de residus sòlids urbans

Del 18 al 23 de desembre el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació ha realitzat un viatge al Marroc per fer el seguiment dels projectes que es duen a terme a la vall d’Oued Lao. L’objectiu consistia a definir les prioritats del programa municipalista per a 2015, i realitzar un informe tècnic sobre la gestió dels residus sòlids, per tal de reconduir algunes de les accions aprovades.

El Fons Mallorquí dóna suport a la implantació d’un pla de gestió de residus sòlids urbans al municipi d’Oued Lao. Per tal d’assessorar els membres del govern municipal i els tècnics sobre aquesta qüestió, participà en el viatge Joan Mateu Horrach, inspector del Servei de Residus Urbans del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.

Actualment Oued Lao compta amb un abocador precari a l’entrada del poble, on s’hi amuntaguen residus sòlids recollits per l’Ajuntament, que cada cert temps es cremen per reduir-ne el volum. A més, els municipis veïns de Tassift i Beni Said no tenen cap solució per als residus que generen, de manera que la població els duia a cremar a la vora del riu, on generen contaminació de l'aire i dels recursos hídrics, i un impacte visual molt desagradable, a més de constituir un focus important d'infeccions, espacialment per als infants.

L’objectiu és que els tres municipis duguin els residus sòlids a l’abocador d’Oued Lau, però per això cal millorar-ne les condicions. L’associació local ADEO, les autoritats locals d’Oued Lao, el tècnic del Consell de Mallorca i el Fons Mallorquí arribaren conjuntament a l’acord que la solució és l’ampliació i condicionament de l’abocador, on cal posar les mesures necessàries  per evitar la contaminació del sol i l’entorn.

Joan Mateu Horrach elaborarà un informe de la situació i de les possibles solucions a curt, mitjà i llarg termini, a partir del qual els tècnics de l’associació ADEO realitzaran un estudi i una proposta de reorientació de les accions pendents d’executar, tot considerant el vessant ambiental i el caire social que han de tenir el projecte. El Fons Mallorquí ho supervisarà i en farà l’acompanyament i el seguiment.

Igualment, s’aprofità el viatge per visitar els projectes ja finançats en anys anteriors i comprovar-ne la continuïtat, així com les comunitats rurals on es desenvolupa el projecte aprovat per a 2014.

El Fons Mallorquí vol agrair al Consell de Mallorca i, en especial,  al departament de Medi Ambient, la col·laboració per fer possible l’assistència tècnica de Joan Mateu Horrach i, sobretot, agrair al senyor Horrach la seva implicació en la tasca.

Enguany, el Fons Mallorquí ha posat en marxa un programa de participació de tècnics especialitzats de les entitats sòcies per donar suport als ajuntaments dels països del Sud i oferir assessorament en els ajuntaments de Mallorca a representants dels municipis del Sud. L’objectiu d’aquest programa és donar suport i consolidar els programes de desenvolupament local i enfortiment institucional que el Fons Mallorquí impulsa a Amèrica Llatina i a Àfrica, posant al servei dels municipis de diversos països els coneixements i l’experiència de l’administració local mallorquina i facilitar l’accés de tècnics de les administracions públiques mallorquines al món de la cooperació i la solidaritat.