Notícies

Clic març 2016 02

Visita a l'illa grega de Quios

  15/03/2016

Una delegació de representants del Consell de Mallorca, ALDA i el Fons Mallorquí plantegen el suport a les administracions públiques de l'illa davant la crisi dels refugiats

Del 2 al 5 de març va tenir lloc una visita de representants del Consell de Mallorca, d’ALDA i del Fons Mallorquí a l’illa de Quios, afectada per la crisi dels refugiats del mar Egeu.

Aquesta illa ha adquirit protagonisme en els darrers mesos perquè amb només 53.000 habitants ha rebut més de 120.000 refugiats des de gener de 2015.

Fa uns mesos el Consell de Mallorca va sol·licitar la col·laboració del Fons Mallorquí per dur a terme una prospecció sobre les possibilitats de posar en marxa accions de suport als refugiats que arriben a les illes de l’Egeu. El Fons Mallorquí es va posar en contacte amb l’Associació europea d’agències per a la democràcia local (ALDA), de la qual n’és soci, per veure si era possible una intervenció en la línia de l’estratègia municipalista del Fons Mallorquí. ALDA va establir contacte amb representants de les administracions públiques de les illes de Quios i Lesbos, que manifestaren les prioritats que tenen en aquest àmbit. Igualment, a demanda de la presidència del Consell, es va elaborar una proposta de viatge per conèixer la situació sobre el terreny.

El Fons Mallorquí va proposar una línia de treball que prioritzi el suport a les entitats locals gregues homòlogues al Consell de Mallorca, a qui correspon gestionar i coordinar l’arribada de refugiats. Igualment es proposà intervenir en aquelles zones que no centren l’atenció dels mitjans de comunicació i, per tant, tampoc l’ajuda internacional, però on es produeixen arribades multitudinàries de refugiats.

Aquest viatge es va concretar en una visita a l’illa de Quios els primers dies de març per part d’una delegació formada pel president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; el vicepresident segon, Jesús Juan Jurado; el conseller executiu de Desenvolupament Local, Joan Font; Antònia Triguero, regidora de l’Ajuntament d’Inca; el representant d’ALDA, Nikos Gamouras; la gerent del Fons Mallorquí, Antònia Rosselló, així com membres del departament de Premsa del Consell de Mallorca.

Durant l’estada a Quios, la delegació es va reunir amb representants de les institucions locals i regionals, i ONG i grups d’acció locals i internacionals que actuen en la gestió de la crisi de refugiats. Va poder comprovar que el grau de col•laboració i coordinació entre els agents involucrats és molt elevat, de manera que es treballa conjuntament i s’aconsegueix gestionar de forma satisfactòria l’arribada contínua de gran nombre de sol·licitants d’asil. Així s’ofereix als nouvinguts refugi, atenció mèdica, alimentació i assessorament. La solidaritat i participació de la població local també és remarcable. El suport nacional i internacional és molt ben rebut, tenint en compte les dificultats per les quals passa actualment Grècia.

Hi ha tanmateix gran quantitat de reptes, necessitats i mancances a les quals cal fer front. L’Ajuntament fa enormes esforços per mantenir l’atenció als seus ciutadans alhora que atendre la crisi dels refugiats, que ha esdevingut un repte aclaparador. L’Ajuntament compta només amb els recursos del seu pressupost ordinari i la presència i suport d’organitzacions internacionals, ONG i la població local. 

El Consell de Mallorca ha manifestat la voluntat de donar suport a les administracions locals de l’illa a través d’un programa de cooperació municipalista que impulsa el Fons Mallorquí, amb la col·laboració d’ALDA, que se centrarà en l’àmbit de l’atenció sanitària, la gestió de residus sòlids i el suport a les administracions públiques en la gestió quotidiana dels campaments d’acolliment per garantir l’equilibri entre les necessitats dels ciutadans i les dels refugiats.

A més a més, ALDA proposa obrir una convocatòria entre altres administracions locals i regionals europees sòcies, per explicar i ampliar la iniciativa del Consell de Mallorca i donar-los la possibilitat de sumar-se al projecte.