Bolívia

Accés a l'aigua potable a la comunitat de Muyurina

La vulneració del dret a l’accés a aigua potable i sanejament és una de les principals causes de la pobresa i afecta negativament la salut, l’educació, la igualtat de gènere i la producció econòmica de la població. En especial en resulten perjudicats els indígenes, les dones, els ancians i els infants menors de cinc anys. A Pocona part de la població rural del municipi no té accés a l’aigua potable en quantitat ni qualitat suficient i no té la percepció que constitueixi un dret humà. En el marc del Pla director d’infraestructures i abastiment d’aigua de les comunitats rurals de Pocona, es proposa la reconstrucció d’un sistema d’aigua per a la comunitat de Muyurina, amb connexions al domicili de les 60 famílies beneficiàries (207 persones), així com la reforestació de la zona de recàrrega de les fonts. Els beneficiaris participaran en les obres amb jornades de treball voluntari i també es constituirà el comitè de gestió de l’aigua. D’altra banda, es realitzarà un diagnòstic sobre l’estat dels sistemes i la capacitat de gestió dels comitès d'aigua creats anteriorment en quatre comunitats (Chaupirrancho, Yuraj Molino, Vacas Kuchu i Mama Huasi) i es duran a terme petites obres de rehabilitació on escaigui. Igualment, s’impartiran tallers de sensibilització sobre consum d’aigua segura, hàbits higiènics saludables, prevenció de malalties relacionades amb l’aigua i la higiene, i gestió dels residus sòlids. També es duran a terme activitats d'enfortiment de la gestió local de l'aigua dirigides a l'administració municipal i al sindicat agrari. En total se’n beneficiaran 885 persones. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 65.000,00

Entitats executores

Mosoj Causay

Mosoj Causay és una institució sense ànim de lucre que, des de fa més de vint anys, contribueix al desenvolupament integral de les famílies de les zones rurals de Cochabamba mitjançant activitats socioculturals, econòmiques, sanitàries, educatives, agropecuàries i de serveis d'infraestructures bàsiques.