Bolívia

Enfortiment del sector turístic i apoderament de les dones a Pocona

L’Ajuntament de Pocona ha definit com a prioritària la dinamització del sector turístic del municipi, d’una banda per aprofitar el potencial quant a patrimoni històric i natural, i de l’altra com a mitjà per fer front a l’increment de l'emigració cap a zones on hi ha més oportunitats de feina i com a eina per reforçar l'autonomia de les dones, però manquen capacitats institucionals i també entre la població. Existeix un Pla estratègic de turisme, que fa un diagnòstic sobre les mancances (hostatge, restauració, transport i vies de comunicació, informació i senyalització, etc.) i destaca el potencial del municipi. Amb el primer programa desenvolupat entre 2017 i 2019 s’ha aconseguit avançar en la recollida d’informació sobre possibles atractius turístics i es va iniciar l’adequació i promoció del recinte arqueològic d’Incallajta i del salt d’aigua, així com l’equipament d’un centre d’informació i atenció als visitants. Amb aquest projecte s’inicia un nou programa de tres anys que pretén reforçar les capacitats i recursos empresarials de les dones i de les administracions públiques a l’àmbit turístic. Per al primer any es proposen activitats destinades a les dones, per generar capacitats empresarials i proporcionar-los equipament perquè puguin envasar els productes artesanals que elaboren. Igualment, es preveu assessorar els funcionaris i càrrecs municipals quant a la gestió d’eines i recursos de dinamització; senyalitzar dos llocs d'interès o empreses; elaborar material promocional; i fomentar activitats que dinamitzin turísticament el municipi. Se’n beneficiaran directament 120 dones, 11 càrrecs electes i funcionaris municipals, i 50 joves. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

CEPAD - Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD és una institució que dóna suport, assistència i assessorament als agents públics, privats i de la societat civil en general en qüestions de desenvolupament humà, econòmic i sostenible.

  • Altres projectes