Bolívia

Accés equitatiu i sostenible a l'aigua a les comunitats rurals de Pocona

La pandèmia de la COVID-19 ha fet paleses no només les mancances en matèria de salut pública dels països del Sud, sinó sobretot la vulnerabilitat afegida davant moltes malalties de les poblacions rurals, els indígenes, les dones i els infants, pel fet de no tenir accés a serveis d'aigua i sanejament. A Pocona (12.893 habitants), part de la població rural del municipi no té accés a l’aigua potable en quantitat ni qualitat suficient. En el marc del Pla director d’infraestructures i abastiment d’aigua de les comunitats rurals de Pocona, es proposa la construcció d’un sistema d'abastiment d’aigua per a la comunitat d’Oqollu Mayu, amb connexions al domicili de les 32 famílies beneficiàries i la seu del sindicat agrari (115 persones), així com la reforestació de la zona de recàrrega de les fonts. Els beneficiaris participaran en les obres amb jornades de treball voluntari. També es constituirà el comitè de gestió de l’aigua i es proporcionarà suport a la junta directiva sobre funcionament del comitè i gestió dels sistemes d'aigua. Igualment, s’impartiran tallers de sensibilització sobre consum d’aigua segura, hàbits higiènics saludables, prevenció de malalties relacionades amb l’aigua i la higiene, i gestió dels residus sòlids. Finalment, es preveu l'elaboració d'una avaluació de l'impacte de les intervencions en aquest sector a Pocona els darrers tres anys i es duran a terme tallers de formació sobre la localització i integració de l'ODS 6 dirigits a l'administració municipal i als sindicats agraris. En total se’n beneficiaran directament 233 persones.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 59.998,19

Entitats executores

Mosoj Causay

Mosoj Causay és una institució sense ànim de lucre que, des de fa més de vint anys, contribueix al desenvolupament integral de les famílies de les zones rurals de Cochabamba mitjançant activitats socioculturals, econòmiques, sanitàries, educatives, agropecuàries i de serveis d'infraestructures bàsiques.

  • Altres projectes