Bolívia

Desenvolupament econòmic i apoderament de les dones a través del turisme a Pocona (fase III)

Al municipi de Pocona, de població majoritàriament quítxua i predominantment rural, més del 86% dels habitants es troben en situació de pobresa: només la meitat té accés a aigua potable a domicili, la cobertura de clavegueram no arriba a l'1%, i l'analfabetisme es troba entorn del 20% de la població. L'increment de l'emigració cap a zones on hi ha més oportunitats de feina ha fet que l'Ajuntament i la població, en especial les dones, plantegin la necessitat de cercar fonts d'ingressos relacionades amb el patrimoni natural i cultural del municipi. Es considera el turisme com una eina adequada per a la cohesió social i per reforçar l'autonomia de les dones, però manquen capacitats institucionals i també entre la població. Existeix un Pla estratègic de turisme, que fa un diagnòstic sobre les mancances (hostatge, restauració, transport i vies de comunicació, informació i senyalització, etc.) i destaca el potencial del municipi. En la tercera fase d'aquest programa es proposen activitats destinades a generar capacitats empresarials a les dones i proporcionar-los equipaments perquè puguin proveir serveis turístics, així com espais de promoció i comercialització. Igualment, es preveu assessorar els funcionaris i càrrecs municipals quant a la gestió d’eines i recursos de dinamització; senyalitzar cinc rutes i llocs d'interès, elaborar material promocional i promoure activitats que dinamitzin turísticament el municipi. Se’n beneficiaran directament 121 persones, 97 de les quals són dones i, de forma indirecta, tota la població del Pocona (10.402 persones).

Seguiment:

A causa de la coincidència del període d’execució de la primera part del projecte amb la crisi sanitària de la COVID-19, les restriccions i protocols imposats es va haver de demanar un ajustament de les activitats, que autoritzà el Fons Mallorquí i consistí en substituir les activitats de dinamització turística del municipi, la participació de productores de Pocona en esdeveniments turístics nacionals i les visites guiades per a estudiants i dones per l’adquisició d’equipament per a 15  centres de salut, policia i autoritats locals (dues fumigadores; granotes, capells, guants, tapaboques, termòmetres digitals, loció alcohòlica, etc.) i la distribució de  100 lots de queviures (arròs, sucre, pasta i farina de blat) a 118 famílies ubicades en àrees rurals aïllades, en situació de vulnerabilitat econòmica i que tinguessin almenys una persona major o amb limitacions físiques al càrrec. Els tallers de formació (gastronomia, atenció al client i producció artesanal es varen haver d’impartir mitjançant fitxes tècniques, elaborades en suport paper i digital, per facilitar-ne l’accés. Es va crear i actualitzar una base de dades sobre agrupacions de base comunitària, persones vinculades o interessades en activitats turístiques, institucions acadèmiques, etc. i es va promoure la constitució d’una plataforma de gestió comunitària per al desenvolupament turístic municipal. També es va actualitzar la pàgina web de promoció turística. Paral·lelament es varen elaborar i instal·lar 12 cartells d’atractius turístics en llocs estratègics del municipi i es instal·lar un rètol vial a la carretera que du de Pocona al municipi de Vacas. Igualment, es varen dotar de 12 envelats desmuntables, 12 taules, 3 pancartes tres agrupacions de dones perquè puguin comercialitzar els productes gastronòmics i artesanals que produeixen en mercats i fires (266 dones en total), i s'edità un pòster per al punt d’informació de la carretera. Quant a materials de  promoció turística, es varen dissenyar i editar 1.000 cartells i 2.000 fullets, que es varen distribuir entre l’Ajuntament i els principals operadors turístics de Cochabamba; 5.100 ferratines petites amb la marca turística del municipi de Pocona. També es varen dissenyar i editar 12 plafons desenrotllables i 8 porta fullets acrílics per als operadors turístics; així com 16 adhesius amb quatre dissenys diferents per a les empreses de transport. Prèviament es va crear un banc d’imatges professionals d’alta qualitat amb enfocament turístic, amb 500 fotografies del jaciment d’Incallajta, el parc eòlic, la producció agrícola i pecuària, el patrimoni comunitari, gastronomia i productes artesanals. També es varen gravar imatges per elaborar quatre espots amb l’objectiu de difondre i promoure les activitats culturals i turístiques del municipi, amb especial èmfasi en el patrimoni cultural, natural i arqueològic.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 46.238,00

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

CEPAD - Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD és una institució que dóna suport, assistència i assessorament als agents públics, privats i de la societat civil en general en qüestions de desenvolupament humà, econòmic i sostenible.