Bolívia

Desenvolupament econòmic local amb enfocament de gènere a Pocona

Al municipi de Pocona, de població majoritàriament quítxua i predominantment rural, més del 86% dels habitants es troben en situació de pobresa: només la meitat té accés a aigua potable a domicili, la cobertura de clavegueram no arriba a l'1%, i l'analfabetisme es troba entorn del 20% de la població. L'increment de l'emigració cap a zones on hi ha més oportunitats de feina ha fet que l'Ajuntament i la població, en especial les dones, plantegin la necessitat de cercar fonts d'ingressos relacionades amb el patrimoni natural i cultural del municipi. Es considera el turisme com una eina adequada per a la cohesió social i per reforçar l'autonomia de les dones, però manquen capacitats institucionals i també entre la població. Existeix un Pla estratègic de turisme, que fa un diagnòstic sobre les mancances (hostatge, restauració, transport i vies de comunicació, informació i senyalització, etc.) i destaca el potencial del municipi. En la segona fase d'aquest programa es proposen activitats destinades a proporcionar eines de gestió i planificació, alhora que a enfortir el paper de les dones tant a l'àmbit social i comunitari com econòmic, amb el suport a projectes productius concrets, la senyalització de rutes i llocs d'interès, i la inclusió del municipi en el circuit turístic de la regió. Se’n beneficiaran directament 121 persones i, de forma indirecta, tota la població del municipi (10.402 persones), especialment les dones.

Seguiment:

En primer lloc es varen dur a terme els tallers de formació sobre gastronomia (36 participants); hostaleria (49 assistents); atenció al client (44 participants) i producció artesanal (26 assistents). S’havia previst la realització de dos tallers sobre guiatge turístic i l’articulació de la mesa de cooperants, així com visites guiades per a escolars i per a l’associació de dones, que es varen haver de suspendre a causa de la situació de confinament preventiu de la COVID-19. Amb l’autorització del Fons Mallorquí, la partida corresponent es va destinar a l’adquisició d’equipament per a negocis vinculats al turisme dirigits per dones (geladores, geleres, cuines, bateries de cuina i coberts,màquines de cosir, tendes de campanya, etc). Es va actualitzar la base de dades de persones o entitats vinculades amb el turisme o interessades a posar en marxa negocis en aquest àmbit. A l’àmbit del reforç de la promoció turística, es varen produir i instal·lar quatre rètols vials i 13 plafons d’informació sobre atractius turístics. Es va impartir un taller sobre gestió integral del turisme sostenible adreçat al personal tècnic i càrrecs polítics de l’Ajuntament  de Pocona, amb 28 participants. L’intercanvi de bones pràctiques previst per a mitjan octubre va haver de ser ajornat a causa de la convulsa situació política i social del país i es va celebrar pel març a San José de Chiquitos. Hi participà el batle i tres tècnics de l’Ajuntament de Pocona. Es va adequar la ruta que fa el recorregut de les ruïnes d’Incallajta, amb la instal·lació de 19 panells. D’altra banda, es varen dissenyar dos paquets turístics en col·laboració amb l’Ajuntament de Pocona que es presentaren als operadors turístics de Cochabamba, inclouen la visita al parc eòlic de Collpana, les ruïnes d’Incallajta, el parc nacional Carrasco i un centre de producció agrícola i/o artesanal. També es va donar suport a la participació de quatre guies i artesans, i el responsable de Cultura i Turisme de l’Ajuntament de Pocona al Festival Arte para la Conservación. Pel que fa al disseny i organització d’una activitat turística a Pocona, es va elaborar una proposta anual i es planificaren dues sessions, una a l’abril i l’altra a l’agost, però a causa de les restriccions adoptades davant l’epidèmia de la COVID-19, no es va poder dur a terme. Pel que fa a l’edició de materials de promoció turística, es varen imprimir 1.000 cartells i cinc pancartes, que es lliuraren a l’Ajuntament. Es va crear una pàgina web i es va orientar el personal tècnic del consistori perquè la dinamitzés (www.poconatravel.com).

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 49.521,00

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

CEPAD - Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD és una institució que dóna suport, assistència i assessorament als agents públics, privats i de la societat civil en general en qüestions de desenvolupament humà, econòmic i sostenible.