Bolívia

Promoció del turisme comunitari a Pocona

Les famílies del municipi de Pocona es dediquen gairebé exclusivament a l'agricultura tradicional, amb una producció que té un mercat molt limitat i les aboca a índexs alarmants de pobresa i a l'emigració. En la cerca d'alternatives de desenvolupament econòmic, l’Ajuntament va aprovar un pla estratègic de turisme, que fa un diagnòstic sobre les mancances (hostatge, restauració, transport i  vies de comunicació, informació i senyalització, etc.), reconeix el notable potencial paisatgístic i arqueològic del municipi i defineix com a eixos d'acció l'establiment de circuits turístics, l'habilitació d'infraestructures i la promoció turística. Tanmateix, el baix pressupost de l'Ajuntament no permet contractar professionals amb experiència en el sector que duguin a terme el pla. Per això es proposa assessorar la direcció de turisme de l’Ajuntament i impulsar un pla de gestió ecoturístic comunitari com a estratègia per incrementar els ingressos econòmics en quatre comunitats indígenes (Incallajta Bajo, Machaj Marka, Leuque i Quirusillani), mitjançant la promoció de visites guiades a la ciutadella d'Incallajta. En primer lloc es  proporcionarà formació sobre gestió comunitària del turisme i per a guies turístics, també s'equiparan els centres de gestió de l'ecoturisme amb serveis bàsics (sanitaris, comunicació i cuina); es duran a terme campanyes de promoció i s'elaboraran materials de difusió per a l'àmbit local, nacional i internacional; i es dotaran els equipaments per a la celebració de fires gastronòmiques i artesanals.

Seguiment:

Es varen impartir els tallers de formació de guies turístics, que inclogueren temes com ara història de Bolívia, legislació en matèria turística, reglament de guies i interpretació de mapes; ús correcte del llenguatge i vocalització. A la part pràctica, els 13 participants varen familiaritzar-se amb la història i el valor arqueològic i arquitectònic de la ciutadella d’Incallajta; i assistiren a un curs de primers auxilis. Tot i no haver estat previstos, es varen impartir de forma voluntària dos tallers per als guies i representants de la comunitat sobre identitat cultural i sobre producció artesanal, per incentivar l’obtenció d’ingressos. D’altra banda, es va organitzar a Samaipata una trobada amb els guies de aquesta fortalesa, reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, en què 23 persones intercanviaren experiències sobre manteniment, preservació i mesures de seguretat, així com sobre el guiatge. Els representants dels sindicats comunitaris també participaren en un taller sobre anàlisi de lleis, ordenances i convenis existents sobre la ciutadella d’Incallajta. Paral•lelament, es va impartir el taller de manipulació aliments i nutrició. A més es va oferir assessorament pràctic per a les diferents fires en què participaren i se supervisà la presentació dels plats, la higiene, la netedat de la roba i la quantitat d’aliments servits. D’altra banda, 20 persones, varen participar en el taller sobre preservació i conservació de peces arqueològiques. Quant material de difusió, es va dissenyar un tríptic promocional i se n’editaren 1.000 exemplars, que es distribuïren en diferents institucions públiques i privades de Cochabamba i rodalies. Igualment, es varen imprimir 3.000 cartells per a les tres fires celebrades. Igualment, es dissenyaren dues banderoles per al centre d’atenció al turista, una amb informació legal sobre patrimoni i l’altra amb instruccions per als turistes. Es varen organitzar tres fires: la primera va ser una prova pilot, a la qual varen ser convidats grups seleccionats de famílies relacionades amb els treballadors de l’ONG perquè fessin una avaluació de l’organització i del guiatge de les visites, amb la intenció de resoldre els errors per a la fira de presentació. Hi assistiren 100 persones. A la I Fira de turisme, arqueologia i gastronomia, organitzada en coordinació amb la batlia de Pocona, la Direcció de Turisme de Cochabamba i l’Associació nacional de guies de turisme, que hi varen celebrar el XII Congrés nacional, hi participaren 250 persones. La tercera fira, del solstici d’hivern o any nou aymara, va congregar estudiants de la Universidad Mayor de San Simón, que passaren la nit a la ciutadella. El registre de visites dIncallajta recull 1.323 visitants entre juliol i desembre de 2018; i 3.105 entre gener i juny de 2019. Pel que fa a l’assessorament a la Direcció General de Turisme del municipi, les sessions es varen centrar en l’actualització sobre qüestions legals i de gestió, atès que el nou director desconeixia aquest àmbit. Els resultats foren molt positius i el funcionari ha tingut un paper clau en l’organització de les fires i les activitats de coordinació amb agències de viatge. Quant a la consolidació del centre d’atenció turística, es varen rehabilitar els banys i la cuina, es va pintar el centre i se’n renovaren alguns vidres. Es varen adquirir els equipaments per a la cuina, així com per a la infermeria. A més a més, per a  les parades de les fires es varen comprat cinc tendals articulats, vuit jocs de taula i quatre cadires i dos jocs de tres poals de fems. L’oficina es va dotar d’arxivadors, quaderns i folis. Per a l’exterior es varen proveir un para-sol i tres estovalles per a les taules de pati. El reconeixement de tres zones turístiques dins de les comunitats només es va poder executar parcialment, perquè el responsable de la Direcció General de Turisme del municipi es va incorporar molt tard i els guies estaven en procés de formació, de manera que no disposaven de criteris pràctics per determinar noves zones turístiques. Com a alternativa es varen reparar alguns vidres i dues portes de seguretat al refugi per a turistes de pas.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 17.421,93

Entitats executores

Mosoj Causay

Mosoj Causay és una institució sense ànim de lucre que, des de fa més de vint anys, contribueix al desenvolupament integral de les famílies de les zones rurals de Cochabamba mitjançant activitats socioculturals, econòmiques, sanitàries, educatives, agropecuàries i de serveis d'infraestructures bàsiques.