Burkina Faso

Enfortiment de les capacitats de les dones de l'àrea rural de Ténado

El projecte dona continuïtat al programa de formació de dones de Ténado (48.307 habitants, 23.228 dels quals dones), en el marc de la promoció del dret a l’educació inclòs a l’Agenda 2030 a través de l’Objectiu 4 i la fita 4.6: Per a 2030, garantir que tots els joves i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica. La major part de les dones d’aquest municipi no ha pogut accedir a l'escola, la qual cosa genera efectes negatius als àmbits de l’autoestima, la salut, l’ocupació, l’autonomia, la integració social i la participació comunitària. Per a 2021 es proposa el reciclatge de 18 docents, que impartiran  un curs bàsic d'alfabetització per a 180 dones, i reforçar les capacitats d’organització dels col·lectius de dones a través de la gestió de competències, amb la formació de quatre facilitadores i 150 promotores. A més a més, es realitzaran millores als sis centres permanents construïts amb el projecte de 2020, com ara reparacions i pintura.. D’altra banda, es durà a terme una avaluació d’impacte dels darrers tres anys d’execució del projecte, amb la participació del consell municipal. Finalment, s’oferirà assessorament als membres del consell local per enfortir-ne les capacitats relacionades  amb la provisió de recursos públics per a qüestions de gènere. Se’n beneficiaran directament 202 dones i sis càrrecs electes.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

Dunia la Vie - Burkina

L'associació Dunia la Vie-Burkina  és una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu d'impulsar i donar suport a projectes de desenvolupament. A més a més fomenta els intercanvis culturals, professionals i tècnics entre Burkina Faso, França i altres països amics.

  • Altres projectes