Burkina Faso

Construcció d'infraestructures educatives a Ténado

Tercera fase d'un programa de construcció i equipament d'infraestructures educatives, que es va iniciar el 2018 i que s'insereix al Pla de desenvolupament municipal de Ténado 2018-2022, el qual inclou diferents sectors, entre els quals destaca l'educatiu com a element clau. El nombre d'alumnes de secundària del municipi (48.307 habitants) s'incrementa contínuament, de manera que els quatre instituts públics i els tres privats existents estan completament saturats, amb ràtios de prop de 100 alumnes per aula. Hi ha 58 escoles de primària, de manera que molts alumnes que acaben aquesta etapa no poden seguir els estudis o s'han de desplaçar a altres municipis. Les condicions en què s'imparteixen les classes als centres de secundària (massificació, manca de pupitres i de materials didàctics) fa que el rendiment sigui molt baix i molts alumnes no superin el primer curs. Per això el projecte proposa la construcció d'un institut a Baguiomo (quatre aules, un magatzem, un edifici administratiu, latrines per a alumnes i per a mestres i un pou), així com l'equipament de les quatre aules. Paral·lelament, es durà a terme un estudi d’impacte de les intervencions realitzades al sector educatiu amb finançament del Fons Mallorquí. També es preveu enfortir les capacitats dels agents que intervenen en la gestió dels centres educatius i l’elaboració d’un protocol de seguretat de les persones, materials i infraestructures educatives a Ténado. Se'n beneficiaran directament 320 alumnes del nou institut i 78 participants dels tallers de formació.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 146.829,39

Entitats executores

Pa i mel

L'Associació Pa i mel és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1996 i que intervé a l'àmbit social, per atendre els col·lectius més desfavorits.

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.

  • Altres projectes