Burkina Faso

Enfortiment de col·lectius de dones de Tenado

El projecte s’emmarca en una estratègia plurianual d’apoderament de les dones i dels col·lectius de dones del municipi de Tenado. Durant la primera fase es va realitzar un diagnòstic de la situació d'aquests col·lectius i es desenvoluparen tallers d’alfabetització i es formaren 24 alfabetitzadores. La primera etapa va veure superades les expectatives en quant a número de dones participants. En aquesta segona fase es proposen cursos d'alfabetització per a 300 dones i la formació de 30 alfabetitzadores. A més, s'organitzaran concursos de lectura i escriptura per estimular l'aprenentatge i els intercanvis entre els diferents grups de dones. Finalment, després de l'estudi de viabilitat fet en la primera fase, es posarà en marxa un programa de microcrèdits per finançar activitats generadores d'ingressos.

Seguiment:

En primer lloc es varen celebrar 29 reunions en 19 comunitats diferents, en què participaren en total 429 persones, de les quals 357 dones, per donar a conèixer el projecte i preparar les activitats. A la zona de Tiogo i Batondo es varen obrir 19 centres d’alfabetització, amb tres alfabetitzadores per centre, per facilitar la compaginació entre vida laboral, familiar i social. El 16 de gener de 2017 varen començar els cursos d’alfabetització, amb la participació de 403 dones d’edats compreses entre 14 i 63 anys, pertanyents aproximadament el 50% a la zona de Batondo i el 50% a la de  Tiogo. 393 acabaren la formació. Impartiren els cursos les 56 alfabetitzadores formades mitjançant la primera fase, que varen rebre un bagul de llibres i a finals de desembre es va organitzar un seminari de cinc dies de durada per recordar la metodologia i didàctica que havien après. Al desembre va tenir lloc també la prova d’admissió per a les candidates al curs de formació d’alfabetitzadores, que s’impartí a partir del 18 de gener en dues zones: Doudou i Koukouldi per a les 60 dones seleccionades. El curs finalitzà al maig i als exàmens d’avaluació totes les dones superaren les proves satisfactòriament. Tot i que inicialment s’havia previst formar-ne només 30, les dones demanaren ampliar-ne el nombre, la qual cosa s’ha pogut fer retallant la partida de gestió i coordinació del projecte. A partir del mes d’abril es va dur a terme l’avaluació de les dones que havien participat als cursos d’alfabetització, mitjançant quatre competicions dividides en quatre nivells que inclogueren totes les matèries estudiades durant la formació. Aproximadament el 56% de les dones varen assolir la nota mitjana. El premi per a les cinc millor classificades va ser una bicicleta i les cinc següents reberen un lot de tres peces de roba cadascuna. De tota manera, es varen repartir obsequis per a totes les dones participants. Les recompenses representaren un reconeixement públic i simbòlic de la seva implicació al llarg de procés de formació, malgrat les dificultats de viure al llindar de la pobresa. Per això la major part dels regals incloïen aliments. D’altra banda, ateses les dificultats per posar en marxa un sistema de microcrèdits, amb l’autorització del Fons Mallorquí es va transformar aquest apartat en subvencions concedides a través d’una convocatòria per a la posada en marxa o enfortiment d’activitats generadores d’ingressos. Es va obrir a totes les associacions de dones de Batondo i Tiogo. S’hi presentaren 173 propostes. La valoració i selecció dels projectes per finançar va ser realitzada per un comitè integrat per dos agents de la circumscripció educativa i dos membres de Dunia La Vie, tenint en compte els criteris següents: sinceritat, viabilitat i innovació Es varen atorgar 81 subvencions: 46 a dones de la zona de Tiogo i 35 de l’àrea de  Batondo. Les subvencions es destinaren sobretot a petits negocis de venda d’aliments i producció agrícola i ramadera.

 

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 27.263,00

Entitats executores

Dunia la Vie - Burkina

L'associació Dunia la Vie-Burkina  és una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu d'impulsar i donar suport a projectes de desenvolupament. A més a més fomenta els intercanvis culturals, professionals i tècnics entre Burkina Faso, França i altres països amics.