Burkina Faso

Enfortiment de les associacions de dones de Ténado

El projecte s’emmarca en una estratègia plurianual d’apoderament de les dones de Ténado i dels col·lectius en què s’associen. La major part de les dones del municipi no va poder accedir a l'escola ni a cap tipus de formació, la qual cosa en limita la capacitat de gestionar iniciatives productives que els permetin generar ingressos. Per això, en la quarta fase del programa es continuarà donant prioritat a la capacitació: es proposen cursos d'alfabetització per a 360 dones. A més, es consolidaran tres centres permanents d'alfabetització, mitjançant l'equipament de materials d'oficina i mobiliari, així com material pedagògic i suport als formadors. Un cop entrin en funcionament, estaran sota la supervisió tècnica de la circumscripció d'educació bàsica de Ténado (CEB), la direcció provincial d'educació i de l'associació tècnica i financera del fons de suport a l'alfabetització funcional (FONALENF). Aquests centres acolliran tant les dones que ja han participat en fases anteriors com les noves alumnes que vulguin assistir-hi. A més a més, serviran també de lloc de trobada i formació per a les dones que participin a les activitats generadores d'ingressos. Igualment, se subvencionarà una convocatòria per a petits projectes generadors d'ingressos per a dones.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 33.708,00

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

Dunia la Vie - Burkina

L'associació Dunia la Vie-Burkina  és una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu d'impulsar i donar suport a projectes de desenvolupament. A més a més fomenta els intercanvis culturals, professionals i tècnics entre Burkina Faso, França i altres països amics.