Burkina Faso

Enfortiment de les organitzacions de dones de Ténado

El projecte s’emmarca en una estratègia plurianual d’apoderament de les dones i dels col·lectius de dones de Ténado. La major part de les dones del municipi no va poder accedir a l'escola ni a cap tipus de formació, la qual cosa en limita la capacitat de gestionar iniciatives productives que els permetin generar ingressos. Per això en la tercera fase del programa es continuarà donant prioritat a la capacitació: es proposen cursos d'alfabetització per a 400 dones i la formació de 60 alfabetitzadores. A més, s'organitzaran concursos de lectura i escriptura per estimular l'aprenentatge i els intercanvis entre els diferents grups de dones. Finalment, després de l'estudi de viabilitat fet en la primera fase, es posarà en marxa un programa de microcrèdits per finançar activitats generadores d'ingressos.

Seguiment:

En primer lloc es construïren les 20 casetes en què s’havien d’impartir els cursos, a les comunitats de Koukouldi i Doudou i s’equiparen amb pissarres. Es va adquirir i distribuir el material didàctic per a les formadores, els llibres de text i els lots escolars per a les alumnes. Es va dur a terme un taller de formació pedagògica per a les 58 dones ja formades com a alfabetitzadores per posar al dia els coneixements adquirits. A continuació s’iniciaren els cursos de formació: hi assistiren 20 dones a cada centre. La formació es va centrar en la lectura, escriptura, matemàtiques i aspectes econòmics i socials. S’impartiren 80 hores de classe en total, distribuïdes en quatre mesos. Es va fer un seguiment acurat de l’assistència tant de les formadores com de les alumnes. Paral•lelament, varen tenir lloc diverses reunions de coordinació de les formadores amb el director del projecte, per fer el seguiment dels cursos, intercanviar experiències i formular recomanacions per a activitats futures. L’equip de la circumscripció d’educació bàsica de Ténado (CEB) va dur a terme el seguiment pedagògic. Varen finalitzar l’alfabetització 194 dones inscrites i 12 de lliures de Doudou; i 200 de Koukouldi i 52 lliures, d’edat compresa entre els 14 i els 66 anys. L’avaluació de les alumnes es va dur a terme mitjançant un concurs de competències sobre les matèries estudiades durant la formació. D’altra banda, es va impartir la formació de les professores per als cursos d’alfabetització de l’any 2019, corresponents a les zones de Ténado i Tialgo. La CEB va seleccionar 30 dones de Ténado i Baledo, i 30 de Tialgo. Es va adquirir i distribuir el material per a les alumnes, així com les guies pedagògiques i llibres de text. Les classes van ser impartides per dos professors que ja havien preparat les formadores d’anys anteriors: en total impartiren 80 hores en quatre mesos. 28 alumnes superaren les proves d’avaluació a Ténado i 27 a Tialgo. El 5 de febrer de 2019 es va celebrar un àpat comunitari per tancar les activitats en presència de les autoritats. Cada alumna va rebre un certificat d’assistència i un lot d’aliments, i es varen lliurar les recompenses dels diferents concursos convocats per motivar les alumnes (bicicletes,flassades,  talls de roba i sabó, samarretes, etc.). Els regals suposen una important motivació per a les alumnes. Pel que fa a l’apartat de microcrèdits, amb el vistiplau del Fons Mallorquí es va introduir una modificació consistent en la conversió dels crèdits en subvencions, que s’atorgaren a través d’un concurs. Es va obrir una convocatòria per a projectes relacionats amb el desenvolupament o reforç d’activitats generadores d’ingressos a les dones de les àrees de Koukouldi i Doudou, on es varen impartir els cursos d’alfabetització. Es varen rebre 168 propostes, que varen ser avaluades per un jurat independent integrat per dos agents de la CEB de Ténado i dos membres de Dunia La Vie. Es varen atorgar 83 ajuts: 41 a dones de Doudou i 46 a les de Koukouldi, que es destinaren sobretot a petits negocis de venda de queviures, llenya, roba, calçat, etc.; de restauració; i a l’horticultura i criança de bestiar i aviram.

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 35.010,79

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

Dunia la Vie - Burkina

L'associació Dunia la Vie-Burkina  és una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu d'impulsar i donar suport a projectes de desenvolupament. A més a més fomenta els intercanvis culturals, professionals i tècnics entre Burkina Faso, França i altres països amics.